ДОКУМЕНТИ

Спрощений порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних житлових будинків

26.07.2011, 00:00      Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення Рівненського міськвиконкому      Переглядів: 5078

У громадян знову з’явилась можливість здати в експлуатацію за спрощеним порядком індивідуальні житлові будинки та господарські будівлі, побудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, які розміщені на власній земельній ділянці.

         Це зумовлено тим, набрав чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Україна від 24.06.2011 року №91, виданий на виконання положень Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Хотілося б зазначити, що термін дії спрощеного порядку - до 31.12.2012 року, тому можна порадити громадянам, які мають об’єкти, що підпадають під дію даного наказу не зволікати із оформленням необхідних документів та звертатись за консультаціями та роз’ясненнями до управління містобудування та архітектури Рівненського міськвиконкому, що знаходиться на вул.Лєрмонтова, 6.

          Даний порядок стосується будівель, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт до 31.12.2009 року.

Відповідно до цього наказу, прийняття об’єктів в експлуатацію проводиться територіальними органами Державної архітектурно-будівельної інспекції України на підставі результатів технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж будівлі, а також документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт.     

Інформація управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради.

фото rivnepost.rv.ua

НАКАЗ

  Герб України                             

     МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
24.06.2011 N 91
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2011 р.
за N 830/19568

Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових,
дачних будинків, господарських (присадибних) будівель
і споруд, прибудов до них, громадських будинків
I та II категорій складності, які збудовані
без дозволу на виконання будівельних робіт,
і проведення технічного обстеження
їх будівельних конструкцій
та інженерних мереж

Відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення"
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"
( 3038-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних
(садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків,
господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них,
громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані
без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення
технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних
мереж, що додається.
2. Установити, що звіти про проведення технічного обстеження
будівельних конструкцій та інженерних мереж приватних житлових
будинків садибного типу, дачних та садових будинків з
господарськими спорудами і будівлями, складені у період з
23.07.2010 по 31.12.2010, є чинними при поданні документів для
прийняття в експлуатацію цих об´єктів.
3. Державній архітектурно-будівельній інспекції України
(Рибак О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та діє до 30.01.2013.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ісаєнка Д.В.
Заступник Міністра -
керівник апарату Г.М.Семчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства
24.06.2011 N 91
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2011 р.
за N 830/19568

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових,
дачних будинків, господарських (присадибних) будівель
і споруд, прибудов до них, громадських будинків
I та II категорій складності, які збудовані
без дозволу на виконання будівельних робіт,
і проведення технічного обстеження
їх будівельних конструкцій
та інженерних мереж

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом індивідуальних (садибних)
житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських
(присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських
будинків I та II категорій складності (далі - об´єкти), збудованих
до 31.12.2009 без дозволу на виконання будівельних робіт, заяви
про прийняття в експлуатацію яких подано до 31.12.2012, а також
механізм проведення технічного обстеження їх будівельних
конструкцій та інженерних мереж.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові)
приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні,
майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні,
трансформаторні підстанції тощо; господарські (присадибні) споруди - земельні поліпшення, що
не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання
спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні
ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо; дачний будинок - будинок, який використовується протягом року
з метою позаміського відпочинку; замовник - особа, що має право власності чи право
користування земельною ділянкою, на якій розміщено об´єкт, та
подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву; індивідуальний (садибний) житловий будинок - будівля
капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених
законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не
повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного
у ній проживання та яка складається із житлових та допоміжних
(нежитлових) приміщень; садовий будинок - будинок для літнього (сезонного)
використання; технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних
мереж об´єктів - комплекс заходів, спрямованих на встановлення
технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж
об´єктів з метою визначення можливості або неможливості їх
подальшої безпечної експлуатації. Громадські будинки, які відносяться до I та II категорій
складності, визначаються відповідно до будівельних норм, державних
стандартів і правил.
II. Проведення технічного обстеження
2.1. Технічне обстеження будівельних конструкцій та
інженерних мереж об´єкта (далі - технічне обстеження) проводиться
відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства у
сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних
стандартів і правил суб´єктом господарювання (далі - виконавець).
2.2. Технічне обстеження об´єкта включає в себе такі етапи: підготовка до технічного обстеження об´єкта; попереднє (візуальне) обстеження об´єкта, в тому числі огляд
і фотографування об´єкта та його конструктивних елементів,
визначення категорії складності об´єкта, вирішення питання щодо
необхідності застосування спеціального устаткування, приладів та
апаратури під час технічного обстеження; детальне (інструментальне) обстеження об´єкта, в тому числі
визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та
конструкцій, а також при необхідності порушення перед виконавцем
питання щодо залучення до технічного обстеження атестованих
лабораторій для проведення необхідних досліджень чи інших
відповідальних фахівців для прийняття обґрунтованого рішення. Якщо етапи технічного обстеження об´єкта, що проводилось, не
збігаються з указаними етапами, зазначаються фактично пройдені
етапи технічного обстеження.
2.3. Виконавець визначає відповідального фахівця
(відповідальних фахівців), який з урахуванням виду, складності,
технічних та інших особливостей об´єкта при здійсненні технічного
обстеження та з урахуванням проведених заходів, передбачених
пунктом 2.2, проводить оцінку технічного стану об´єкта та за
результатами готує звіт про проведення технічного обстеження
будівельних конструкцій та інженерних мереж об´єкта.
2.4. Не дозволяється проведення технічного обстеження
виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими
документами без візуального огляду об´єкта.
2.5. На основі інформації, отриманої під час технічного
обстеження, з урахуванням даних технічного паспорта, виданого бюро
технічної інвентаризації, а також проектної та іншої технічної
документації на об´єкт (якщо така є) складається звіт про
проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та
інженерних мереж об´єкта (далі - звіт) за формою, наведеною у
додатку 1 до цього Порядку.
2.6. Звіт складається на бланку виконавця. Пронумерований та
прошнурований звіт скріплюється підписом і особистою печаткою
відповідального фахівця (відповідальних фахівців), що його склав
(склали), та затверджується виконавцем. Звіт складається не менше ніж у двох примірниках, один із
яких зберігається виконавцем, а інший видається замовнику.
III. Прийняття в експлуатацію об´єктів
3.1. Прийняття в експлуатацію об´єктів здійснюється
безоплатно Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
та її територіальними органами (далі - Інспекції) за результатами
технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних
мереж та за наявності документа, що посвідчує право власності чи
користування земельною ділянкою, на якій розміщений об´єкт, шляхом
реєстрації поданої замовником декларації про готовність об´єкта до
експлуатації (далі - декларація), яка складається за формою,
наведеною у додатку 2 до цього Порядку.
3.2. Замовник або його уповноважена особа подає особисто або
надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за
місцезнаходженням об´єкта заяву про прийняття в експлуатацію
об´єкта за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, до якої
додаються: два примірники заповненої декларації; звіт про проведення технічного обстеження будівельних
конструкцій та інженерних мереж об´єкта з висновком про їх
відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації; засвідчені в установленому порядку копії: документа, що посвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, на якій розміщено об´єкт; технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації. Заява про прийняття в експлуатацію об´єкта підписується також
співвласниками земельної ділянки та зазначеного об´єкта (у разі їх
наявності).
3.3. Інспекція розглядає документи, зазначені у пункті 3.2
цього розділу, та приймає протягом тридцяти днів з дати їх подання
рішення про реєстрацію декларації або її повернення.
3.4. Дані, зазначені у декларації, повинні узгоджуватись з
документами, які подаються разом з нею. Згідно з частиною десятою статті 39 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) замовник
відповідно до закону несе відповідальність за повноту та
достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації, та за
експлуатацію об´єкта без зареєстрованої декларації.
3.5. Інспекція повертає декларацію замовнику, якщо вона
подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком. Повернення декларації з інших підстав не допускається.
3.6. У разі прийняття рішення про повернення декларації
Інспекція у строк, передбачений для її реєстрації, надсилає
замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з
обґрунтуванням причин повернення.
3.7. Після усунення недоліків, що стали підставою для
прийняття рішення про повернення декларації, замовник може
повторно подати до Інспекції документи згідно з цим Порядком.
3.8. Інспекція розглядає справи про адміністративне
правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно із
статтею 244-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80732-10 ).
3.9. Один примірник декларації після проведення реєстрації
повертається замовнику, а другий - залишається в Інспекції, яка її
зареєструвала.
3.10. Датою прийняття в експлуатацію об´єкта є дата
реєстрації декларації про готовність об´єкта до експлуатації.
3.11. Зареєстрована декларація є підставою для укладення
договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об´єкт
необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла,
електроенергії, включення даних про такий об´єкт до державної
статистичної звітності та оформлення права власності на нього. При наявності правовстановлюючих документів щодо об´єкта,
який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також
підставою для внесення змін до технічного паспорта об´єкта,
виготовленого бюро технічної інвентаризації.
3.12. Замовник зобов´язаний протягом семи календарних днів з
дня прийняття в експлуатацію об´єкта подати копію декларації
місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування за місцезнаходженням об´єкта для подання такими
органами інформації про прийнятий в експлуатацію об´єкт до органу
державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною
документацією.
IV. Видача дублікатів зареєстрованих декларацій
4.1. У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає
безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом десяти
робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви та
підтвердження розміщення ним у засобах масової інформації
повідомлення про втрату декларації або надання пошкодженої
декларації.
4.2. Виготовлення дубліката здійснюється шляхом поставлення
на копії зареєстрованої декларації слова "ДУБЛІКАТ", підпису
уповноваженої посадової особи, скріпленого печаткою Інспекції, та
дати видачі дубліката.
Т.в.о. Голови Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України О.М.Бушовський

Додаток 1
до Порядку прийняття
в експлуатацію
індивідуальних (садибних)
житлових будинків, садових,
дачних будинків,
господарських (присадибних)
будівель і споруд, прибудов
до них, громадських будинків
I та II категорій
складності, які збудовані
без дозволу на виконання
будівельних робіт,
і проведення технічного
обстеження їх будівельних
конструкцій
та інженерних мереж
ЗАТВЕРДЖЕНО: ____________________________
(найменування виконавця,
____________________________
назва посади керівника
виконавця або уповноваженого
ним працівника,
____________________________
його підпис, прізвище
та ініціали) ____.____.20___.
М.П.

ЗВІТ
про проведення технічного обстеження
будівельних конструкцій та інженерних мереж об´єкта

Об´єкт: _______________________________________________________
(назва, місцезнаходження об´єкта)
Замовник: _______________________________________________________
(прізвище, ім´я, по батькові
_______________________________________________________
або найменування замовника, його місце проживання
_______________________________________________________
або місцезнаходження, номер телефону,
_______________________________________________________
адреса електронної пошти, якщо така є)
Відповідальний фахівець _____________________________ __________
(відповідальні фахівці) (прізвище, ім´я, по батькові) (посада)
виконавця: _____________________________ __________
(прізвище, ім´я, по батькові) (посада)
_____________________________ __________
(прізвище, ім´я, по батькові) (посада)
________________________________
(місце та рік складання звіту)

1. Підстави та обґрунтування проведення
технічного обстеження
Роботи з технічного обстеження ______________________________
(назва
__________________________________________________________________
та місцезнаходження об´єкта)
__________________________________________________________________
проводяться з метою визначення його фактичного технічного стану та
надання у разі необхідності рекомендацій щодо усунення виявлених
недоліків (дефектів, пошкоджень) для подальшої безпечної
експлуатації. Виконавець проводить технічне обстеження відповідно до
ліцензії на провадження господарської діяльності, пов´язаної зі
створенням об´єктів архітектури, щодо обстеження і оцінки
технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та
інженерних мереж, у тому числі збудованих без документів, що
надають право на виконання будівельних робіт, та/або за
відсутності проектної та іншої документації ______________________
_________________________________________________________________.
(серія і номер ліцензії, ким та коли видана)
2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
Об´єкт, що обстежується, розміщений на території ____________
__________________________________________________________________
(місцезнаходження об´єкта)
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Класифікація об´єкта згідно з Державним класифікатором
будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту
України від 17.08.2000 N 507, - _________________________________.
Даний район відноситься до району ___________________________
(за характеристичними
__________________________________________________________________
значеннями ваги снігового покрову, вітрового тиску;
з підроблювальною або підтоплювальною територією)
Розрахункова сейсмічність - до ___ балів. Рельєф ділянки (спокійний, горбистий) із значним (незначним)
падінням відміток поверхні землі в бік ________________ (прив´язка
до суміжних земельних ділянок або вулиць). Об´єкт розташований в _________________ (лісистій, рівнинній)
зоні. Під час проведення робіт встановлено зі слів забудовника, що
об´єкт згідно з документацією, яка збереглася, був збудованний у
період з _____________ по ____________ рік. Вогнестійкість об´єкта - ______________________ (згідно з
додатком В ДБН В.1.1.-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека
об´єктів будівництва"). Категорія складності об´єкта - ________________________
(згідно з ДБН до А.2.2.-3-2004 "Склад, порядок розроблення,
погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
(у тому числі і довідкового додатка П) на підставі класу наслідків
(відповідальності)). Площа забудови земельної ділянки - __________ кв.м. Об´єкт зведено ____________________ способом будівництва. Проектна та робоча документація у замовника _________________
(в наявності,
_________________________________________________________________.
частково в наявності, відсутня)
Попередні обстеження об´єкта ________________________________
(коли і ким проводились
__________________________________________________________________
або не проводились)
_________________________________________________________________.
Дані про геологічні умови на теперішній час _________________
(наявні, відсутні). Відомості про наявні на земельній ділянці будівлі та споруди
(сарай, гараж, сауна, вбиральні тощо): ___________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
3. ОБ´ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ(*)
Об´єкт - _______________ поверхова споруда, _________________
(_____________________________________) форми з розмірами в плані
(прямокутна тощо)
_____ х _____ м.
Висота першого поверху - _____ м, другого поверху - ______ м. Будівельний об´єм - _________ куб.м. Конструктивна система будівлі - стінова з несучими зовнішніми
стінами. Фундаменти - ________________________________________________
(стрічкові зі збірних залізобетонних блоків,
__________________________________________________________________
з паль, стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо)
__________________________________________________________________
глибина закладання - _________ м, ширина - ________ м. Підвал - ____________________________________________________ _________________________________________________________________,
розташування відносно частин будинку, висота - ________ м.
Стіни - _____________________________________________________
(цегляні, з керамічних блоків,
__________________________________________________________________
штучного і природного каменю, з несучих панелей тощо)
__________________________________________________________________
товщиною - _______ м, зовнішнє оздоблення - ______________________ _________________________________________________________________,
(облицювальна плитка, сайдинг, облицювальна цегла тощо)
внутрішнє оздоблення - ___________________________________________
(штукатурка, гіпсокартон тощо)
_________________________________________________________________,
утеплювач - _____________________________________________________.
(мінераловатні плити, пінопласт, базальтові мати тощо)
Перекриття (покриття) - _____________________________________
(зі збірних монолітних плит,
__________________________________________________________________
монолітні залізобетонні, дерев´яні тощо)
__________________________________________________________________
товщиною - _________ м.
Підлога - ___________________________________________________
(дерев´яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо)
_________________________________________________________________.
Перегородки - _______________________________________________
(цегляні, гіпсобетонні, шлакобетонні,
__________________________________________________________________
дерев´яні, гіпсокартонні тощо)
товщиною - _________ м.
Сходи - _____________________________________________________
(по стальних косоурах, залізобетонні,
__________________________________________________________________
дерев´яні тощо)
шириною - ________ м.
Балкони, козирки, лоджії - __________________________________
(монолітні, збірні залізобетонні,
__________________________________________________________________
дерев´яні, металеві тощо)
шириною - ________ м, довжиною - ________ м.
Дах (горище) - ______________________________________________
(дерев´яний, металевий тощо,
_________________________________________________________________.
експлуатується чи не експлуатується)
Покрівля - __________________________________________________
(рулонна, мастична, шиферна, металева, черепична,

_________________________________________________________________.
м/черепична, з полімерних виробів тощо)
Вікна - _____________________________________________________
(дерев´яні, металопластикові, зі склоблоків тощо)
розміри - _______________________________________________________.
Вхідні двері - ______________________________________________
(металеві, дерев´яні, комбіновані тощо)
розміри - _______________________________________________________.
Електропостачання на об´єкті передбачено для - ______________
(освітлення,
__________________________________________________________________
обігріву, підключення побутових приладів)
напруга - __________ Вт (220, 380).
Опалення - _________________________________________________.
(автономне або централізоване, камінне, пічне,
газове чи електричне)
Системи водопроводу та водовідведення (каналізації) - _______
(наявне
__________________________________________________________________
або відсутнє, матеріал труб: пластикові, металеві,
_________________________________________________________________.
чавунні тощо)
Вентиляція - ________________________________________________
(природна, канальна тощо)
_________________________________________________________________.
Інженерне обладнання - ______________________________________
(котли, насоси тощо)
_________________________________________________________________.
На час проведення технічного обстеження об´єкт експлуатується
(не експлуатується).
_______________
(*) За наведеною у цьому розділі схемою підлягають технічному
обстеженню та опису усі будівлі, споруди та прибудови до них, які
розташовані на земельній ділянці. План забудови (специфікація будівель та споруд), план будинку
та споруд, плани поверхів, підвалу, горища, мансарди, експлікація
приміщень з визначенням площ копіюються із складеного бюро
технічної інвентаризації технічного паспорта (якщо такі є).
Зазначені копії додаються до звіту.
4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
Під час технічного обстеження були оглянуті основні несучі та
огороджувальні конструкції об´єкта _______________________________ __________________________________________________________________
та встановлено їх готовність до експлуатації. При виявленні недоліків (дефектів, пошкоджень), зокрема
тріщин, відшарувань тощо, за згодою власника проводилося вибіркове
зняття захисних шарів та оздоблювальних покриттів. Приклад опису результатів технічного обстеження з виявленими
недоліками (дефектами, пошкодженнями) наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Опис недоліку | Посилання | | | (необхідне підкреслити або доповнити) | на фото | |----------+-----------------------------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | 1. Будинок | |----------------------------------------------------------------| | 1.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, | | | перегородки | | |----------------------------------------------------+-----------| | 1.1.1. |Вертикальна тріщина розкриттям до ___ мм |Див. | | |від дверного отвору до покрівлі, |фотографії,| | |довжиною до ___ м |які | | |(див. між осями "___" - "___") та похила |додаються | | |з шириною розкриття до ___ мм, | | | |довжиною до ____ м | | | |(на фасаді "___" - "___") від центра | | | |стіни до покрівлі. | | | |Можливі причини: | | | |Нерівномірне просідання основи | | |----------------------------------------------------------------| | 1.2. Покриття, покрівля | |----------------------------------------------------------------| | 1.2.1. |Тріщини та часткове руйнування |Див. | | |в азбестоцементних листах покрівлі. |фотографії,| | |Крокви покрівлі втратили свої природні |які | | |властивості внаслідок усихання |додаються | | |та короблення. | | | |Можливі причини: | | | |Несвоєчасне виконання поточного ремонту | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Господарська будівля | |----------------------------------------------------------------| | 2.1. Зовнішні та внутрішні стіни, | | фундаменти, перегородки | |----------------------------------------------------------------| | 2.1.1. |Вивітрювання швів кладки |Див. | | |між залізобетонними блоками, особливо |фотографії,| | |по ряду "___" з руйнуванням поверхні |які | | |фундаментних блоків. Наявність тріщини |додаються | | |шириною розкриття до ____ мм під віконним| | | |отвором зі сторони ряду "____". | | | |Руйнування кладки парапету. Часткове | | | |руйнування оздоблення фасаду з вапняної | | | |побілки, площа руйнування складає ____ %.| | | |Випадіння окремих цеглин. Руйнування стін| | | |комахами. Наявність тріщин в місцях | | | |закладання перемичок | | | |(між осями "___" - "___"). Часткове | | | |руйнування карниза та парапету будівлі | | | |(між осями "___" - "___"), | | | |протікання та підмочені ділянки стіни. | | | |Можливі причини: | | | |Перемінне змочування та замерзання води, | | | |що стікає з покрівлі в кладці, | | | |недотримання нахилу покрівлі по довжині | | | |звісу - стікання проходить на кут | | | |по ряду "___". | | | |Відсутність захисних фартухів парапетів | | | |стін. | | | |Несвоєчасний огляд та ремонт покрівлі | | |----------------------------------------------------------------| | 2.2. Покриття, покрівля | |----------------------------------------------------------------| | 2.2.1. |Руйнування захисного шару з бетону плит |Див. | | |покриття, особливо |фотографії,| | |між рядами "___" / "___" |які | | |на ділянках на всій площі покриття. |додаються | | |Часткове руйнування м´якої покрівлі | | | |у вигляді тріщин та розривів у руберойді.| | | |Масове протікання крізь плити. | | | |Розгерметизація покрівлі у місцях | | | |примикань. Здуття від основи та між | | | |окремими шарами покрівлі. | | | |Наявність рослинності та сміття. | | | |Можливі причини: | | | |Недієздатність водовідведення з покрівлі | | | |(помилки при проектуванні - утворення | | | |застоїв води між добудовою по | | | |вісях "___" / "___" та "___" / "___"), | | | |несвоєчасний огляд та прибирання | | | |рослинного сміття та невиконання | | | |поточного ремонту | | |----------------------------------------------------------------| | 3. Інші недоліки | |----------------------------------------------------------------| | 3.1.1. |Інші недоліки (дефекти або пошкодження):_|Див. | | |_________________________________________|фотографії,| | |_________________________________________|які | | |_________________________________________|додаються | ------------------------------------------------------------------
5. РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ
(ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ)
За результатами проведеного технічного обстеження об´єкта,
стан якого оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації
або аварійний, замовнику слід виконати роботи згідно з
рекомендаціями, наведеними у таблиці 2. Рекомендації розробляються для кожної будівлі, споруди та
прибудови у разі необхідності окремо.
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Рекомендації щодо усунення недоліків | Термін | |згідно з | (дефектів, пошкоджень) | виконання | |таблицею 1| | | |----------+-----------------------------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Житловий будинок, господарська будівля | |----------------------------------------------------------------| | |Виконати ремонт вимощення по периметру | | | |___________, що має бути шириною ____ м з| | | |обов´язковим ухилом від стін. Щілини між | | | |вимощенням та стіною слід розчистити та | | | |закрити гарячим бітумом чи асфальтом. Не | | | |допускати росту рослин між стіною та | | | |вимощенням і в самому вимощенні | | |----------+-----------------------------------------+-----------| | |Для дрібних і не наскрізних тріщин | | | |розкриттям до ___ мм поновлення несучої | | | |здатності існуючої кладки виконати шляхом| | | |ін´єктування тріщин цементно-піщаним (або| | | |цементно-полімерним) розчином марки М 100| | | |після розчищення. Перед виконанням робіт | | | |поверхня стіни вздовж тріщини та сама | | | |тріщина повинні бути очищені від пилу та | | | |зволожені | | |----------+-----------------------------------------+-----------| | |Виконати ремонт покрівлі зі збільшенням | | | |звісу покрівлі та влаштування зовнішнього| | | |організованого водовідведення з покрівлі.| | | |Виконати розчищення і зашпарування | | | |нещільностей у швах кладки фундаментних | | | |блоків. | | | |Виконати ремонт оздоблення фасаду будівлі| | | |з вапняної побілки | | |----------+-----------------------------------------+-----------| | |Виконати ремонт поверхні цегляної кладки | | | |стін. | | | |Провести заміну пошкодженого шару кладки | | | |на новий з дотриманням перев´язки швів | | | |як в новій кладці, так і при поєднанні | | | |зі старою кладкою. Окремі цеглини, | | | |котрі втратили зчеплення з розчином, | | | |повинні бути замінені на нові. Гнізда | | | |від витягнутих цеглин потрібно очистити | | | |від старого розчину, змочити водою, | | | |нанести новий розчин на стінки та | | | |цеглини, а також в гніздо. | | | |Виконати ретельне примикання швів. | | | |Поверхня зруйнованої кладки повинна бути | | | |розчищена металевою щіткою з наступним | | | |нанесенням штукатурного розчину з молотої| | | |цегли. | | | |Перекладання горизонтальних рядів | | | |цегляної кладки під покриттям | | | |з дотриманням перев´язки нових швів | | | |зі старими, при цьому цегла повинна | | | |бути марки не менше М75, розчин - М25 | | |----------+-----------------------------------------+-----------| | |Необхідною умовою виконання ремонтних | | | |робіт з відновлення захисного шару бетону| | | |плит покриття є першочерговий капітальний| | | |ремонт покрівлі зі збільшенням звісу | | | |покрівлі та влаштуванням зовнішнього | | | |організованого водовідведення з покрівлі.| | | |Ретельно розчистити та видалити дефектні | | | |чи пошкоджені ділянки бетону до | | | |непошкодженого. Бетон видалити гострим | | | |зубилом до глибини, де він не крихкий | | | |та не видає глухий звук при простукуванні| | | |молотком. Оголені стержні арматури | | | |повинні бути очищені від корозії | | | |та окалини. Для кращого зчеплення нового | | | |бетону необхідно: | | | |поверхню бетону очистити від бруду, | | | |промити; | | | |здійснити насічку поверхні старого | | | |бетону; | | | |оголені ділянки арматури та бетону | | | |покрити шаром пластичного | | | |цементно-піщаного розчину | | | |(склад 1:2, 1:1,5) або жирного цементного| | | |тіста у вигляді плівки завтовшки | | | |1,5-2 мм. Шар бетону нанести через | | | |2 години. Марка бетону не нижче М 200 | | | |на дрібному заповнювачі | | |----------+-----------------------------------------+-----------| | |Замінити непридатні азбестоцементні листи| | |----------+-----------------------------------------+-----------| | |Виконати ремонт віконних укосів. | | | |Провести ремонт внутрішнього опорядження | | |----------+-----------------------------------------+-----------| | |Розчин стиків між плитами, що випадає або| | | |втратив зчеплення з плитами покриття, | | | |повинен бути видалений, шви між плитами | | | |розчищені від старого розчину, змочені | | | |водою. Нанести новий розчин з ретельним | | | |зачеканюванням швів. | | | |Замінити непридатні азбестоцементні листи| | | |покрівлі. | | | |Для підвищення корозійної стійкості | | | |деревини крокв її покривають стійкими | | | |лакофарбовими матеріалами або просочують | | | |синтетичними смолами (як приклад - фенол-| | | |формальдегідні) | | |----------+-----------------------------------------+-----------| | |Виконати ремонт покрівлі | | |----------+-----------------------------------------+-----------| | |Виконати ремонт підлоги | | |----------+-----------------------------------------+-----------| | |Привести в робочий стан вентиляцію, | | | |періодично виконувати провітрювання | | | |приміщень, підтримувати необхідний | | | |температурний режим приміщень | | |----------+-----------------------------------------+-----------| | |Виконати інші роботи: ___________________| | | |_________________________________________| | | |_________________________________________| | ------------------------------------------------------------------
6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ´ЄКТ
Для більш повної характеристики об´єкта додаються:
1. Фотографії фасадів місць виявлення недоліків (дефектів,
пошкоджень). 2. Копії ліцензії виконавця, даних про відповідальних
фахівців. 3. Копія технічного паспорта, виданого бюро технічної
інвентаризації, та проектної (проектно-технічної) та виконавчої
документації (якщо така є).
7. ВИСНОВОК
За результатами проведення технічного обстеження об´єкта ____ __________________________________________________________________
(назва, місцезнаходження об´єкта, його основні показники,
__________________________________________________________________
прізвище, ім´я, по батькові чи найменування замовника)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
встановлено його _____________________________ вимогам надійності
(відповідність
або невідповідність)
і безпечної експлуатації і ____________________________ його
(можливість чи неможливість)
безпечної експлуатації.
Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації об´єкта
необхідно усунути виявлені під час технічного обстеження недоліки
(дефекти, пошкодження), зазначені у рекомендаціях (у разі
відсутності недоліків (дефектів, пошкоджень) цей абзац не
зазначається). Звіт про проведення технічного обстеження будівельних
конструкцій та інженерних мереж об´єкта склав:
Відповідальний фахівець
(відповідальні фахівці)
виконавця __________ ________________________
М.П. (підпис) (прізвище, ім´я,
по батькові)
__________ ________________________
М.П. (підпис) (прізвище, ім´я,
по батькові)
__________ ________________________
М.П. (підпис) (прізвище, ім´я,
по батькові)

Додаток 2
до Порядку прийняття
в експлуатацію
індивідуальних (садибних)
житлових будинків, садових,
дачних будинків,
господарських (присадибних)
будівель і споруд, прибудов
до них, громадських будинків
I та II категорій
складності, які збудовані
без дозволу на виконання
будівельних робіт,
і проведення технічного
обстеження їх будівельних
конструкцій та інженерних
мереж
ЗАРЕЄСТРОВАНО: ____________________________
(найменування органу,
який проводив реєстрацію)
"___" ________ 20____ N ____
________ ___________________
(підпис) (прізвище
та ініціали
посадової особи)
М.П.

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об´єкта до експлуатації
________________________________________________
(найменування об´єкта будівництва та код об´єкта
________________________________________________
згідно з державним класифікатором будівель
________________________________________________
та споруд ДК 018-2000)

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА
Найменування або прізвище, ім´я та по батькові замовника,
місце реєстрації, місцезнаходження або місце проживання, номер
телефону__________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ´ЄКТ БУДІВНИЦТВА
Найменування об´єкта _______________________________________
будівництва та його _______________________________________
місцезнаходження _______________________________________
Початок будівництва _______________________________________
Закінчення будівництва _______________________________________
Загальна площа
будівлі (кв.м) _______________________________________
Поверховість _______________________________________
Матеріали стін _______________________________________
Площа господарських
(присадибних) будівель
і споруд, прибудов (кв.м) _______________________________________
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
------------------------------------------------------------------ |Кількість кімнат | Загальна площа (кв.м) | Житлова площа (кв.м) | |-----------------+-----------------------+----------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------ Перелік Водопровід, гаряче водопостачання,
інженерного каналізація, сміттєпровід, опалення:
обладнання центральне, пічне, від індивідуальних
установок (необхідне підкреслити)
Площа вбудованих
або добудованих приміщень
(кв.м) _______________________________________
       4. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 
Назва нежитлового приміщення Функціональне призначення
нежитлового приміщення _________________ _________________
Об´єкт має такі основні показники: потужність,
продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг,
пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо
(заповнюється на громадські будинки I, II категорій складності в
одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних
видів послуг):
Назва показника Одиниця виміру Кількість ____________________ ____________________ ___________________ ____________________ ____________________ ___________________ ____________________ ____________________ ___________________ ____________________ ____________________ ___________________
5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ОБ´ЄКТА
Ким виданий Дата видачі Номер ____________________ ____________________ ___________________ ____________________ ____________________ ___________________
6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ОБ´ЄКТА
Ким складений Дата складання Висновок про відповідність
вимогам надійності будівель
і споруд та можливість
їх безпечної експлуатації ____________________ ______________ ___________________________ ____________________ ______________ ___________________________
7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
Місце розташування _____________________________________________
Площа земельної
ділянки (кв.м) _____________________________________________
Кадастровий номер _____________________________________________
Цільове призначення _____________________________________________
Документ, Назва _______________________________________
що посвідчує право Дата "__" _____________ року. N _____________
власності Орган, який видав документ___________________
(користування) _____________________________________________
земельною ділянкою _____________________________________________
Форма власності
або користування _____________________________________________
Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, _________ тис.грн.
ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ´ЄКТ ГОТОВИМ
ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Я, ______________________________________________, усвідомлюю
(прізвище, ім´я та по батькові замовника)
наслідки, передбачені за подання неповних та недостовірних даних.
____________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім´я та по батькові)
М.П.
Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника
або замовником та засвідчується печаткою (для юридичних осіб)

Додаток 3
до Порядку прийняття
в експлуатацію
індивідуальних (садибних)
житлових будинків, садових,
дачних будинків,
господарських (присадибних)
будівель і споруд, прибудов
до них, громадських будинків
I та II категорій
складності, які збудовані
без дозволу на виконання
будівельних робіт,
і проведення технічного
обстеження їх будівельних
конструкцій та інженерних
мереж
Начальнику _________________
(найменування
____________________________
органу, що здійснює
реєстрацію заяви)
____________________________
(прізвище, ім´я,
по батькові)
____________________________
(найменування або прізвище,
ім´я, по батькові заявника)
____________________________
(місце проживання
або місцезнаходження)

ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію об´єкта

Відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення"
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу
прийняти об´єкт до експлуатації __________________________________
(найменування об´єкта )
__________________________________________________________________
(місцезнаходження об´єкта)
_________________________________________________________________,
побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт.
----------------------------------------- | ___________________________________ | | (код об´єкта згідно | | з Державним класифікатором будівель | | та споруд ДК 018-2000) | -----------------------------------------
_________________________________________
(підпис замовника: керівника
юридичної особи / фізичної особи -
підприємця / фізичної особи /
уповноваженої особи)

КОМЕНТАРІ

Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію, яку не встигли видалити чи пропустили адміністратори. Якщо у вас є докази, що наведені в коментарях факти не відповідають дійсності – звертайтесь на редакційну пошту з конкретними зауваженнями і коментарі будуть адміністровані. Разом з тим нагадуємо, що згідно із українським законодавством, ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за оціночні судження.

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором

Розслідування

Рівненщина

Волинь

Консультації

в Україні та світі

вгору