РІВНЕНЩИНА

Проект ПРОГРАМИ економічної підтримки діяльності газети «Сім днів» на 2011 рік

27.12.2010, 16:34      Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення Рівненського міськвиконкому      Переглядів: 2612

Для збиткової газети міської ради "Сім днів" просять у рівненських платників податків 677 тисяч гривень.

ПАСПОРТ Програми економічної підтримки діяльності газети Рівненської міської ради "Сім днів" на 2011 рік (далі - Програма)

1

Ініціатор розроблення Програми

Редакція газети "Сім днів"

2

Розробник Програми

Редакція газети "Сім днів"

3

Співрозробники Програми

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

4

Відповідальний виконавець Програми

Редакція газети "Сім днів"

5

Учасники Програми

Виконавчі органи Рівненської міської ради

6

Термін реалізації Програми

Протягом 2011 року

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет міста Рівного

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (всього), у тому числі:

955,6 тисячі гривень

8.1

Коштів місцевого бюджету

676,9 тисячі гривень

8.2

Коштів інших джерел – доходів від передплати, продажу газет вроздріб, реклами та оголошень

278,7 тисячі гривень

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цю Програму розроблено відповідно до статей 5, 7, 21 та 22 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", статей 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14 та 18 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" і постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 року № 377 "Про реалізацію статей 14, 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

1.2. Мета програми:
-у 2011-у році вивести газету Рівненської міської ради на якісно новий рівень, для чого здійснити комплекс заходів для підвищення тиражу, перейти на верстку в новій програмі ІНДИЗАЙН, друк у форматі А-3, розмістити редакцію видання в новому приміщенні, в якому створити внутріредакційну комп’ютерну та Інтернет-мережі;
- поповнити колектив редакції газети «Сім днів» новими кадрами журналістів, які мають високий кваліфікаційний рівень;
- створити і підтримувати Інтернет-версію видання з метою висвітлення актуальних подій міста у режимі он-лайн;
- систематично, оперативно і повно інформувати жителів міста про наміри, програми, проекти і роботу органів місцевого самоврядування: міського голови, депутатів, постійних комісій і фракцій Рівненської міської ради, відділів та управлінь виконавчого комітету Рівненської міської ради;
- через друковану та Інтернет-версії газети пропагувати серед мешканців Рівного ставлення до свого міста, як до власного дому, пропагувати нові стереотипи поведінки в місті, культивувати нові суспільні цінності серед населення: небайдужості до свого міста, причетності до всіх подій, які відбуваються в ньому, відповідальності за кожен будинок, кожну вулицю, кожне посаджене дерево, спонукати громадян до єдності у вирішенні проблем міста, до конкретних кроків, що покращать його життя;
- сприяти розбудові демократичного суспільства та інституту самоврядування місцевої територіальної громади;
- шляхом вивчення громадської думки активніше залучати мешканців міста до розв´язання найгостріших проблем Рівного;
- допомагати зростанню духовного, політичного й культурного рівня читачів, формуванню в них почуття національної гідності;
- сприяти формуванню в населення вищої культури стосунків громадського співжиття і спілкування.

1.3. Завдання Програми - випускати газету формату А-3 обсягом 16 ( у разі потреби – 20) сторінок з періодичністю один раз на тиждень, і щоденно підтримувати Інтернет-версію, у яких:
- регулярно інформувати про актуальні події в усіх сферах життя, що відбуваються в місті, області, Україні;
- публікувати офіційні повідомлення Рівненської міської ради, її виконавчого комітету та їх структурних підрозділів;
- розповідати про діяльність депутатського корпусу та роз´яснювати населенню дії органів місцевого самоврядування;
- всебічно висвітлювати роботу виконавчих органів Рівненської міської ради;
- готувати тематичні сторінки, які комплексно відображатимуть діяльність органів місцевого самоврядування в структурах представницької та виконавчої влади;
- відстоювати права і свободи громадян, особливо найбільш незахищених верств населення;
- захищати інтереси місцевого товаровиробника;
- інформувати читачів газети про реєстрацію, діяльність громадських (недержавних) організацій Рівного;
- порушувати актуальні проблеми підприємств міста, а також соціально-культурної сфери - закладів охорони здоров´я, освіти, культури;
- розповідати про роботу силових структур, спрямовану на захист конституційних прав громадян;
- виконувати просвітницьку функцію, розповідаючи, як слід на практиці виконувати правові норми, надавати читачам тижневика необхідні їм консультації правового, соціального та побутового характеру;
- пропагувати здоровий спосіб життя;
- диференційовано висвітлювати проблеми різних вікових груп населення – дітей, молоді, людей середнього та похилого віку, пенсіонерів у спеціальних тематичних сторінках;
- задовольняти читацький інтерес, подаючи різноманітну цікаву, корисну та розважальну інформацію широкого тематичного спектру.

1.4. Визначення проблеми, на розв´язання якої спрямована Програма. Оскільки засновником газети "Сім днів" є Рівненська міська рада, то
газету створено для розповсюдження об´єктивної інформації про громадсько-політичне, культурне, господарське життя міста, діяльність представницького та виконавчого органів міської влади, вільне висловлення громадської думки представниками територіальної громади Рівного та від імені суб´єкта влади - органу місцевого самоврядування.
Редакція газети "Сім днів" є госпрозрахунковою комунальною установою. На сторінках видання крім офіційної, суспільно значимої, соціальної та розважальної інформації публікуються рекламні матеріали, які не можуть становити більше 40 відсотків від загальної площі газети. Обсяг залучених від госпрозрахункової діяльності коштів становить 25-30 відсотків до потреби, відтак покриття видатків на заробітну плату, комунальні послуги, друк газети потребує цільового фінансування за рахунок коштів з міського бюджету.
1.5. Кінцевий результат програми – створити і постійно підтримувати Інтернет-версію та випустити протягом року не менше 51 номерів тижневика "Сім днів", насичених інформацією про події в місті, області та Україні з пізнавальною інформацією для читачів та роз´ясненнями щодо роботи органів міської представницької та виконавчої влади, їх планів та стратегічних завдань у кожній з галузей комунального господарства.
1.6. Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Рівненська міська рада через керівників постійних комісій-суб´єктів представницького органу місцевої територіальної громади, а також через представників виконавчого комітету, визначаючи протокольно порядок взаємного інформування.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ТИЖНЕВИКА "СІМ ДНІВ"

2.1. Відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" в кожному номері публікувати матеріали, в яких висвітлювати позицію та діяльність міського голови, депутатів Рівненської міської ради, голів постійних комісій і фракцій під рубриками "Рада радилась», «За рядком рішення», «Влада: перевірка ділом», «Офіційно».Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Секретар міської ради.

2.2. Практикувати "гарячі лінії" за участю міського голови та його заступників, голів постійних комісій Рівненської міської ради з подальшою публікацією результатів під рубриками «Зворотний зв’язок», "Запитували – відповідаємо»", «Компетентний коментар».
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Секретар міської ради.

2.3. Розповідати про роботу депутатів Рівненської міської ради, знайомити читацьку аудиторію з депутатами та їх діяльністю. Подавати ці матеріали в рубриках "Зустрічі для вас", "Зблизька", "Точка зору", "Позиція".
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".

2.4. Публікувати матеріали "гарячих ліній", які будуть проведені в редакції тижневика "Сім днів" за участю керівників виконавчих органів Рівненської міської ради, в яких висвітлювати проблеми рівнян і шляхи їх вирішення. План-графік проведення «гарячих ліній» погодити з головою та секретарем міської ради.
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".

2.5. Відповідно до рішення Рівненської міської ради від 15 листопада 2002 року № 145 та договору про виділення газетної площі друкувати звіти про роботу пленарних засідань сесій Рівненської міської ради та засідань її виконавчого комітету. Висвітлювати проблеми міського самоврядування та шляхи їх вирішення у постійній рубриці "Місцеве самоврядування", «Місце проживання», «Сказано – зроблено».
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Заступники міського голови.

2.6. Відповідно до рішення Рівненської міської ради від 15 листопада 2002 року № 145 та договору про виділення газетної площі публікувати рішення Рівненської міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови, повідомлення про прийом громадян у рамках особистого прийому міського голови, порядок денний пленарних засідань Рівненської міської ради та її виконавчого комітету на сторінці під рубрикою "Офіційно".
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Секретар міської ради.
Заступники міського голови.
Керуючий справами виконавчого комітету.

2.7. Висвітлювати на сторінках тижневика діяльність громади міста і роботу добровільних об´єднань органів місцевого самоврядування, громадських організацій, зокрема Асоціації міст України та її представництва у Рівненській області, які реалізовують програми, пов´язані з громадським, політичним та господарським життям міста, зокрема в рубриках " Місце проживання", "Усе, чим живемо".
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".

2.8. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" публікувати в тижневику статистичні дані Рівненського міського відділу статистики.
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Рівненський міський відділ статистики.

2.9. Згідно із законами України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" та "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" друкувати за необхідністю та прямою вказівкою міського голови і його заступників офіційні повідомлення, укази Президента України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України.
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".

2.10. У рубриках «Це моє місто, а це в ньому я», «Як це було» «Історичний ракурс» продовжити знайомити мешканців Рівного з маловідомими фактами з історії міста, його минулим і перспективами розвитку.
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".

2.11. Висвітлювати проблеми окремих вікових груп населення, зокрема, проблеми молоді і молодіжної політики в місті - у тематичній сторінці "Територія молоді". Систематично готувати тематичні дитячі та молодіжні сторінки.
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Управління у справах сім´ї, молоді та спорту.
Рівненський міський центр соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді.

2.12. У тематичних добірках та сторінках порушувати проблеми соціального захисту населення. Подавати роз´яснення спеціалістів щодо порядку виплат пенсій, субсидій під рубрикою "Соціум".
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Управління праці та соціального захисту населення.
Управління Пенсійного фонду в м. Рівному.

2.13. Порушувати в газетних публікаціях актуальні питання безробіття, висвітлювати роботу Рівненського міського центру зайнятості у тематичних сторінках "Тим, хто шукає роботу", а також стан на ринку праці, постійно публікувати перелік наявних у місті вакансій, інформувати про заходи Рівненського міського центру зайнятості з питань профорієнтації, профнавчання, взаємодії з роботодавцями та створення нових робочих місць.
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Управління економіки міста.
Рівненський міський центр зайнятості населення.

2.14.Систематично вести питання права, законності та порядку, висвітлювати кримінальну тематику в сторінках «Закон і беззаконня» та «Правове поле». Здійснювати правовий всеобуч з податкового законодавства, практикувати "гарячі" лінії з актуальних питань оподаткування, зокрема податкових пільг, різновидів оподаткування підприємницької діяльності з керівниками ДПІ м. Рівного, публікувати роз’яснення податкового законодавства у рубриках «Консультпункт», тематичних сторінках «Правове поле».
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Міський відділ УМВС України в Рівненській області.
Державна податкова інспекція в місті Рівному.

2.15. Публікувати матеріали, що стосуються роботи житлово-комунальних служб міста, торгівлі, сфери побуту, пропагувати створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, як спосіб долучення громади до вирішення проблем свого будинку, двору, вулиці, у спеціальних тематичних сторінках «Місце проживання».
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Управління економіки міста.
Управління торгівлі, громадського харчування та побутового
обслуговування.
Управління житлово-комунального господарства.

2.16. Систематично друкувати матеріали про роботу закладів культури, освіти, висвітлювати передовий досвід та проблеми цих галузей у тематичних сторінках «Культурний простір" та «Педрада».
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Управління освіти.
Управління культури і туризму.
Управління у справах сім´ї, молоді та спорту.

2.17. Пропагувати здоровий спосіб життя, висвітлювати діяльність закладів охорони здоров´я, проблеми медицини в тематичній сторінці "Здорові будьте".
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Управління охорони здоров´я.

2.18. Систематично інформувати читачів газети і всю громадськість міста про події в галузях фізичної культури та спорту. Висвітлювати роботу спортивних закладів міста та розвиток фізичної культури і спорту, розповідати про досягнення спортсменів і спортивних колективів у тематичній сторінці "Про спорт".
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Управління у справах сім´ї, молоді та спорту.

2.19. Сприяти розвитку літературно-творчих та мистецьких здібностей жителів міста, особливо - дітей та молоді, представляти творчі доробки рівненських митців у тематичних сторінках «Культурний простір»".
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Управління освіти.
Управління культури і туризму.

2.20. Продовжити практику публікації матеріалів під рубрикою «Я шукаю маму й тата» про рівненських дітей-сиріт, що виховуються у сиротинцях і підготовлених до усиновлення службою у справах дітей Рівненського міськвиконкому. Надавати газетні площі для іншої соціальної реклами.
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Служба у справах дітей міськвиконкому.

2.21. Задля втілення в життя прозорості діяльності міської виконавчої влади, органів місцевого самоврядування анонсувати проведення конкурсів, аукціонів з продажу, продаж права оренди, оренди земельних ділянок, а також оренду чи продаж об´єктів міської комунальної власності.
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Управління комунальною власністю.

2.22.Створити і підтримувати Інтернет-версію газети з метою більш повного і актуального інформування населення про події, що відбуваються в Рівному, а також транслювання в режимі реального часу в мережі Інтернет звітів із сесій Рівненської міської ради та визначних подій життя міста.
Строк виконання: протягом року.
Відповідальні за виконання:
Редакція газети "Сім днів".
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення.

3. КОШТОРИС ПРОГРАМИ

3.1. Видаткова частина становить  955,6 тисяч гривень і включає:
3.1.1. видатки на друк газети (послуги друкарні) – 98,7 тис. грн.;
3.1.2. видатки на папір — 101,9 тис. грн.;
3.1.3. видатки на заробітну плату в сумі 349,0 тис. грн. (передбачаються відповідно до: статті 5 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", статті 14 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Порядку оплати праці журналістів державних комунальних засобів масової інформації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.1999 № 377, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268;
3.1.4. нарахування на заробітну плату - 128,5 тис. гри.;
3.1.5. комунальні видатки – 35,8 тис. грн. (передбачаються відповідно до статті 6 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів");
3.1.6. поточні видатки на утримання та обслуговування оргтехніки, фототехніки і комп´ютерів – 6,0 тис. грн.;
3.1.7. транспортні витрати – 12,0 тис. грн.;
3.1.8. інші видатки (в тому числі податки) - 12 тис. грн.;
3.1.9. придбання комп´ютерної та оргтехніки - 44,7 тис. грн.;
3.1.10. придбання меблів – 26,1 тис. грн.;
3.1.11. переобладнання та ремонт приміщення – 140,9 тис. грн.
Планована видаткова частина в 2011 році – 955,6 тис. грн.; планованих власних надходжень - 278,7 тис. грн.; очікуваних надходжень з міського бюджету – 676,9 тис. грн.

Секретар Рівненської міської ради                            Грещук А. В.

Готували:

В.о. головного редактора газети «Сім днів»             Мошняга Л. І.

Головний бухгалтер редакції газети «Сім днів»         Пікула С. Б.


КОМЕНТАРІ

Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію, яку не встигли видалити чи пропустили адміністратори. Якщо у вас є докази, що наведені в коментарях факти не відповідають дійсності – звертайтесь на редакційну пошту з конкретними зауваженнями і коментарі будуть адміністровані. Разом з тим нагадуємо, що згідно із українським законодавством, ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за оціночні судження.

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором

Розслідування

Рівненщина

Волинь

Консультації

в Україні та світі

вгору