«Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за публікації блогерів»
Profile picture for user torbich
журналіст, редактор

Що повинен знати і вміти журналіст: версія університету

Вміння фотографувати не входить до практичних навичок, які мав би продемонструвати журналіст з університетським дипломом. Фото: David Caird / Newspix / Rex Features

Я 15-й рік працюю журналістом і 13-й рік редактором у ЗМІ. І я в шоці від того, чим забивають голови студентів, в дипломі яких писатиме «журналіст».

Навіяно списком запитань на які мають знати відповідь студенти-бакалаври спеціальності «журналістика» на комплексному екзамені в одному із університетів Рівненщини (якість питань не сильно відрізняється залежно від університету).

Я так розумію, що питання підготовлені на основі програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. Хотів би я подивитися в обличчя цим людям.

Питання з теорії журналістики, комунікації та журналістської творчості. 91 питання і 3 практичних завдання.

У пояснювальній записці до запитань йдеться про те, що бакалавр журналістики може займати первинні посади:

 • тележурналіст,
 • радіожурналіст,
 • літературний редактор,
 • редактор телепрограм,
 • редактор студій,
 • редактор-перекладач,
 • кореспондент,
 • працівник відділу реклами,
 • зв'язків з громадськістю,
 • прес-секретар,
 • міжнародний оглядач,
 • редактор.

Читайте далі що на думку МОНУ і кафедри журналістики має знати випускник, який готовий вже завтра працювати у заявлених професіях. І що він в першу чергу повинен вміти, судячи з практичних завдань.

В дужках косим мої коментарі.

 1. Протожурналістські явища давніх Греції та Риму (Цікаво, чи вивчають таке на факультетах журналістики у Греції?).
 2. Зародження та поширення Інтернету на території України (Можлива відповідь: перший інтернет виник тоді, коли один з князів Київської Русі послав гонців до одного з володарів у Європу. Чи ні, стійте. Це я почав відповідати на питання: перша СМСка в Україні).
 3. Публіцистика середньовіччя.
 4. Виникнення і поширення телебачення в радянській Україні. Перші регіональні телестудії (Намагаюся уявити як сучасний тележурналіст може використати ці знання. Хіба що на практиці побачити в деяких телевізійних студіях обладнання з того часу).
 5. Історія журналістики як наука. Причини виникнення журналістики (Цікавіше було б дізнатися причини виникнення такого списку запитань до людей, які завтра мають вже працювати).
 6. Заснування перших мереж радіомовлення в міжвоєнний період в радянській Україні та на українських землях під Польщею (а в Криму і на Закарпатті не цікаво як виникли мережі радіомовлення?)
 7. Зародження і розвиток друкованої періодики Франції (Це точно екзамен не із всесвітньої історії?).
 8. Часописи й щодення преса в Україні 70-80-х років ХХ ст. 
 9. Зародження і розвиток друкованої періодики Британії.
 10. Преса радянської України після Другої світової війни (Схоже ще й і з історії України)
 11. Зародження і розвиток друкованої періодики Німеччини
 12. Репресивна політика щодо української преси в 30-ті роки ХХ ст.
 13. Зародження і розвиток друкованої періодики США.
 14. Преса Українських січових стрільців (УСС) на бойових фронтах Першої світової війни.
 15. Зародження і розвиток друкованої періодики Російської імперії.
 16. Становище преси в Україні під час Першої світової війни. Зародження військової журналістики.
 17. Перші періодичні видання на території України (Хто цього не знає, не може працювати журналістом?).
 18. Журнал “Українська хата” у відстоюванні нових критеріїв української молодої творчої генерації (Я б краще турбувався про відстоювання інтересів випускників таких спеціальностей).
 19. Явище цензури у протиставленні до явища свободи слова в історичному розрізі.
 20. Роль публіцистики в духовному житті України кінця ХІХ – початку ХХ століть.
 21. Історія становлення фотожурналістики.
 22. Народовецькі видання. Громадсько-політичний часопис «Діло». 
 23.  Історія становлення радіожурналістики.
 24. «Громадська думка» – перша щоденна українська газета під Росією.
 25. Історія становлення телевізійної журналістики.
 26. «Киевский телеграф» – політичний і літературний часопис.
 27. Антиросійські памфлети 70-80-х років ХІХ ст.
 28. Часопис «Зоря Галицька», еволюція видання. 
 29. Суспільно-політичне значення журналу «Основа».
 30. «Русалка Дністрова»: підготовка видання та його значення для розвитку української культури.
 31. «Літературно-Науковий Вістник» в історії української журналістики (Весь цей блок питань суцільна історія та культура. Який він має стосунок до професії журналіста чи піарщика?).
 32. Аналітико-інтегруюча праця сучасного журналіста. Докази й аргументи в журналістиці (Тут вже починається теорія. Вочевидь припускається, що якщо я знаю будову автомобіля, значить я вмію ним добре керувати).
 33. Журналістський текст, його види, ознаки й засоби організації.
 34. Поняття журналістики, її об'єкт, предмет та функції.
 35. Професія журналіста: переваги і труднощі. Журналістська освіта.
 36. Журналістика як творчість. Три етапи творчого процесу, їхня характеристика (От не знаю я трьох етапів творчого процесу. А якби знав, то був би творчою людиною, мабуть).
 37. Спеціалізовані видання для фахівців. “Журналіст України” як видання Національної спілки журналістів України (Відповідь: Якщо ви хочете читати щось про журналістику, читайте не «Журналіст України», а detector.media, irrp.org.ua, imi.org.ua).
 38. Теорія журналістики як наука. Основні поняття журналістики.
 39. Електронні медіа як новий тип ЗМІ (Новий тип ЗМІ. Це про радіо і телебачення. Не пройшло й 100 років).
 40. Загальна характеристика історичних типів журналістики (Гуглю що це таке. Охти ж йохти: Феодально-монархічний друк, буржуазна, релігійно-клерикальна, журналістика соціалістичної і комуністичної орієнтації).
 41. Можливості, які пропонують журналістові  сучасні технології – комп'ютери, Інтернет, мобільні телефони, айфони тощо.
 42. Значення шести основних журналістських питань (Хто? Що? Коли? Де? Чому? Як?) для газетного тексту в Інтернеті (Для газетного тексту в Інтернеті? А чому не для радійного тексту на телебаченні?).
 43. Сучасні всеукраїнські громадсько-політичні видання: тематичні, жанрові, функціональні особливості.
 44. Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності. Поняття інформаційного суспільства.
 45. Характеристика поняття «масова інформація». Рівні і форми масової інформації.
 46. Природні та штучні виражальні засоби радіомовлення.
 47. Вимоги до професії телеведучого.
 48. “Жовта” преса як феномен. Особливості функціонування ”жовтої” преси в Україні (Феномен – незвичайне явище, рідкісний факт, який важко збагнути. Який же ж це феномен? Це популярне, а не рідкісне явище і збагнути його легко, бо працює на рівні інстинктів і базових потреб людини).
 49. Джерела та методи збору інформації в журналістиці (Нарешті те, що справді потрібно знати сучасному практикуючому журналісту).
 50. Особливості дитячої періодики в Україні (Про сумне).
 51. Моделі журналістики й журналістської діяльності.
 52. Гіперлокальність у сучасному медійному середовищі.
 53. Провідні журналістикознавці ХХ – початку ХХІ століть (Це ті, хто складав ці питання, очевидно).
 54. Адаптація повідомлення всеукраїнського ЗМІ до публікації на місцевому ресурсі.
 55. Газета як періодичне видання, її конститутивні ознаки. Типи і фукнції сучасних українських газет (Мені більше подобається питання: назвіть 40 речей, які можна зробити з газетою).
 56. Поняття конфлікту в журналістському тексті.
 57. Вимога дотримання Закону про авторське право в цифрову епоху – загроза свободі слова в Україні чи зважений крок проти поширення піратського контенту в мережі Інтернет?
 58. Особисті якості журналіста та їхній вплив на журналістський текст.
 59. Проблема глобалізації та комерціалізації масмедіа у ХХ– ХХІ ст.
 60. Журналістська інформація як один з видів інформації. Типологічні концепції інформації в журналістиці.
 61. Різновиди журналістських професій. Критерії професіоналізму в журналістиці (Цікаво (і страшно водночас) було б почути правильну відповідь, на думку укладачів списку питань).
 62. Інтерв'ю, його різновиди (Знання цієї теорії не замінить практики різних різновидів інтерв'ю. Ніяк не замінить).
 63. Репортаж як жанр інформаційної журналістики, його різновиди (Аналогічно до попереднього і до наступного питань).
 64. Алгоритм створення телевізійного сюжету.
 65. Групи журналістських матеріалів за жанрами та типологічними особливостями.
 66. Звіт, його різновиди (Ось це якраз найкраще виходить в новачків, замість публікацій і новин писати звіти з місця події).
 67. Складники  успішного журналістського розслідування (Теж цікаво почути версію теоретиків).
 68. Жанри телевізійної журналістики: коротка характеристика.
 69. Аналітичні жанри, їхня специфіка й завдання.
 70. Типова структура регіональної радіостанції, основні ролі та обов'язки її працівників.
 71. Новітні жанри аналітичної журналістики (Сподіваюсь це про журналістику даних, бо поки ще в списку не зустрічав навіть такого формулювання).
 72. Аналітична стаття як базовий жанр аналітичної журналістики, її різновиди.
 73. Структура ринку українського радіомовлення.
 74. Коментар у системі аналітичної журналістики. 
 75. Класична та сучасна типологія жанрів у радіожурналістиці.
 76. Жанр огляду в системі журналістики, його різновиди.
 77. Відповідність іміджу ведучого жанру й тематиці телевізійної програми.
 78. Чинні законодавчі документи, що регулюють журналістську діяльність в Україні (Нарешті згадали і про медіа-право, хоч і одне питання, але все ж про те, що справді корисно знати журналісту).
 79. Загальна характеристика інформаційних жанрів журналістики.
 80. Кореспонденція як синтетичний жанр журналістики.
 81. Сучасна українська журналістика в персоналіях.
 82. Моніторинг як метод і новітній жанр аналітичної журналістики.
 83. Журналістські спілки та організації: історія й сьогодення (Знову про сумне).
 84. Художньо-публіцистичні жанри: загальна характеристика.
 85. Портретний нарис у системі пресової, радіо- й тележурналістики.
 86. Публіцистика як серцевина журналістики, її функції, об'єкт та предмет.
 87. Інфографія – візуальна інформація. Інфографічні жанри (Краще зробіть інфографіку в «Інфограмі»).
 88. Особливості сатирично-гумористичних жанрів публіцистики.
 89. Формати радіомовлення.
 90. Есе у  системі жанрів публіцистики.
 91. Критерії жанрового поділу в журналістиці.

З цього списку я б залишив не більше 10 питань. І додав би до нього з десяток практичних завдань, але не тих, які додали автори списку нижче.

Можливо на практичних завданнях буде щось від того, що має вміти журналіст? Ну там, підготувати сюжет, репортаж, змонтувати якесь відео чи виконати завдання у Фотошопі, можливо зробити інфографіку чи скласти план журналістського розслідування?

Читаємо:

1. Орфографія української мови ЗМК (засобів масової комунікації).
2. Пунктуація української мови ЗМК.
3. Редагування української мови ЗМК.

Питання редакторам ЗМІ: чи справді саме таких знань і умінь ви чекаєте від майбутніх працівників?

Якщо знайшли помилку - виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Прокоментуйте

Підпишіться на нашу розсилку

(найважливіші новини двічі на місяць)