Гроші на оздоровлення та соціально-побутові питання: скільки заробили керівники Рівненської обласної ради

Оскільки декларації посадовців під час воєнного стану закрили, розповідаємо вам скільки платники податків заплатили керівникам обласної ради у 2022 році
Джерело
Колаж «Четверта влада», Влад Мартинчук

До повномасштабного вторгнення Рівненська обласна рада витрачала на зарплати голови та заступників щомісяця трохи менше як 200 тисяч гривень. Саме такі суми були у січні та лютому 2022-го. Проте попри війну, витрати на оплату праці очільників облради торік зростали і у жовтні перевищили 400 тисяч гривень, а у грудні – 600 тисяч.

І пов’язане це зростання, перш за все, з тим, що з вересня у Рівненській обласній раді побільшало заступників – з двох до чотирьох. «Працевлаштували» таким чином представників від кожної з фракцій, що влітку створили більшість і переобрали голову ради.

Тоді замість представника «Європейської солідарності» Сергія Кондрачука головувати став депутат від «Слуги народу» та тодішній директор Рівнеоблводоканалу Андрій Карауш.

Також наприкінці 2022-го, окрім премій, голова і всі четверо його заступників отримали від 40-ка до 62 тисяч гривень матеріальної допомоги на оздоровлення та стільки ж – матеріальної допомоги на «вирішення соціально-побутових питань».

«Четверта влада» вже писала, що нинішня система оплати праці працівників державних органів є неефективною та застарілою.

Посадовий оклад у голови – менше як 20 тисяч гривень, у заступників – трохи більше 15-ти. І вони складають всього 23%-32% від виплат, які насправді отримають посадовці.

Більшість, а це близько або більше 70% – це премії, надбавки, стимулюючі виплати, розмір яких, як правило, визначає керівник, часто спираючись не на результати роботи, а на власне суб’єктивне бачення.

Сергій Кондрачук матеріальну допомогу не отримав

Сергій Кондрачук, перебуваючи на посаді голови обласної ради, не отримував матеріальної допомоги

До 12 серпня 2022 року головою Рівненської обласної ради восьмого скликання був Сергій Кондрачук, представник партії «Європейська солідарність».

Найвищу заробітну плату Кондрачук отримав під час звільнення – 103 тисячі 490 гривень до оподаткування і сплати аліментів (55 тисяч 539 гривень на руки). Левову частку цієї суми склала компенсація за невикористану відпустку – 72 тисячі 819 гривень.

Найнижча заробітна плата була у березні – 26 тисяч 605 грн (14 тисяч 278 гривень на руки).

Посадовий оклад голови обласної ради складав 19 тисяч 360 гривень. Все інше – це додаткові виплати: за ранг, вислугу років, надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці, різного роду премії, відпускні, індексація, лікарняні.

Також Сергій Кондрачук отримував надбавку за таємні документи – до трьох тисяч гривень на місяць. Матеріальної допомоги у 2022 році Сергію Кондрачуку не виплачували.

Щомісяця з нарахованих доходів Сергія Кондрачука вираховували, крім податку 18% та військового збору 1,5%, аліменти. Найменшу суму аліментів він сплатив у березні – 7 тисяч 139 гривень, найбільшу – у серпні – 27 тисяч 770 гривень.

мі-ся-ць

Нараховано

До вип-лати, після спла-ти пода-тків та алі-ментів

Поса-довий оклад Ранг Вис-луга років Надба-вка за особ-ливий хара-ктер роботи та інтен-сивність праці Пре-мія Відпу-стка Ін-дек-са-ція Над-бавка за тає-мні доку-менти лікар-няні Пере-раху-нок ЗП за попе-редні місяці Компе-нсація за невико-рис-тану відпу-стку
1 11 208 579 1 768 10 609 14 498 22 314 167 1 681       33 716
2 13 552 700 2 138 12 827 17 530 4 474 201 2 033 12 673 (3 683)   33 512
3 19 360 1 000 3 054       288 2 904       14 278
4 18 438 952 2 909 17 451     390 2 766       20 903
5 19 360 1 000 3 054 18 324 5 043   541 2 904       30 752
6 19 360 1 000 3 054 18 324 25 043 + 19 360 (додат-кова премія до держ-свят)   635         51 166
7 19 360 1 000 3 054 18 324 25 043   666 2 904 11 590 (15 322)   35 752
8 8 417 435 1 328 7 967 10 888   373 1 263     72 819 55 540

Андрію Караушу «матеріально допомогли» на понад 125 тисяч гривень

Голова обласної ради Андрій Карауш отримав у грудні 125 тисяч матеріально допомоги

В Андрія Карауша посадовий оклад такий, як і був у Кондрачука, – 19 тисяч 360 гривень.

Щомісяця, крім вересня 2022 року, Андрій Карауш отримував премію – від 11-ти до 22-х тисяч гривень.

Також йому нарахували додатково премію у листопаді до Дня місцевого самоврядування – 38 тисяч 720 гривень. Виплачують щомісячні премії голові та заступникам відповідно до рішень, які проголосували депутати облради у грудні 2022-го та грудні 2020-го.

А вже у грудні голова облради, окрім премії, відпускних, надбавки за інтенсивність та особливий характер роботи, отримав матеріальну допомогу на оздоровлення – 62 тисячі 848 гривень. Та таку ж суму – на вирішення соціально-побутових питань.

Загальна сума у грудні для Андрія Карауша склала 197 тисяч і 9 гривень коштів платників податків. На руки він отримав 158 тисяч 592 гривні. Для порівняння, за вересень на руки голова облради мав 31 тисячу 831 гривню.

мі-ся-ці

Нараховано

До випла-ти, після сплати пода-тків

Поса-довий оклад Ранг Надбавка за особ-ливий характер роботи та інтен-сивність праці Премія Відпу-стка Індек-сація Матері-альна допо-мога на оздо-ровлен-ня Матері-альна допомога на вирі-шення соці-ально-побу-тових питань
8 9 259 478 8 764

11 101

  410     24 160
9 19 360 1 000 18 324     858     31 831
10 19 360 1 000 18 324 23210 + 19360 (до держ-свят   858     66 100
11 18 480 955 17 491 22 155 + 38 720 (до Дня місце-вого само-вряду-вання)   941     79 487
12 15 840 818 14 992 18 990 19 839 832 62 849 62 849 158 592

У першого заступника – від 60 тисяч на місяць

Перший заступник голови Рівненської обласної ради Микола Кучерук отримав у грудні 2022-го 115 тисяч матеріальної допомоги. Фото з архіву

«Батьківщинівця» Миколу Кучерука обрали першим заступником голови Рівненської обласної ради 9 вересня 2022 року.

Його посадовий оклад – 16 тисяч 940 грн. Найменшу зарплату Микола Кучерук отримав у свій перший місяць роботи на посаді – 18 тисяч 615 гривень на руки. Вже у жовтні йому виплатили 60 тисяч 20 гривень, а у грудні – 135 тисяч 255 гривень.

З жовтня перший заступник щомісяця отримував премію (14-21 тисячу гривень). У жовтні також додатково одержав 16 тисяч 940 гривень премії до державних свят, а у листопаді – 33 тисячі 880 гривень до Дня місцевого самоврядування.

У грудні Кучеруку нарахували 57 тисяч 689 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення і стільки ж на вирішення соціально-побутових проблем.

мі-ся-ці

Нараховано

До випла-ти

Поса-довий оклад Ранг Вислу-га років Надбавка за особ-ливий характер роботи та інтен-сивність праці Премія Відпу-стка Індек-сація Матері-альна допо-мога на оздо-ровле-ння Мате-ріальна допомога на вирі-шення соці-ально-побу-тових питань
9 10 780 509 1 129 10 160     546     18 615
10 16 940 800 1 774 15 966 21 288 + 16 940 (до держсвят)   858     60 026
11 16 940 800 1 774 15 966 21 288 + 33 880 (до Дня місце-вого само-вряду-вання)   985     73 765
12 11 550 545 1 210 10 886 14 515 13 240 694 57 690 57 690 135 255

Сергій Свисталюк – 109 тисяч матеріальної допомоги

Заступник голови облради Сергій Свисталюк у 2022-му році із першого заступника став просто заступником. Фото з архіву

Представник Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Свисталюк заступником та першим заступником голови облради – вже друге скликання. До вересня 2022-го він мав посаду першого заступника, потім став заступником.

До пониження його посадовий оклад становив 16 тисяч 940 гривень. Опісля – 15 тисяч 125 гривень. Торік він отримував щомісячну премію, окрім березня, квітня і вересня.

Найвищу заробітну плату Сергій Свисталюк отримав у липні – 119 тисяч 429 гривень до оподаткування (96 тисяч 140 гривень на руки). Бо саме тоді, ще як першому заступнику, йому виплатили 59 тисяч 897 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

Допомогу на вирішення соціально-побутових питань Сергію Свисталюку нарахували у жовтні – 49 тисяч 786 гривень. На руки того місяця він отримав 94 тисячі 992 гривні.

Найнижча заробітна плата посадовця за минулий рік була у березні — 22 тисячі 342 гривні (менше 18 тисяч на руки).

Мі-ся-ці

Нараховано

До вип-лати

Поса-довий оклад Ранг Вислу-га років Надба-вка за особли-вий характер роботи та інтен-сивність праці Премія Відпу-стка Індек-сація Надба-вка за таємні доку-менти лікар-няні Пере-раху-нок ЗП за попе-редні місяці Мате-ріа-льна допо-мога
1 16 940 800 1 774 15 966 21 288   288 2 541       47 975
2 10 164 480 1 064 9 580 12 773 1 994 173 1 525 11 135     39 354
3 16 940 800 1 774       288 2 541       17 986
4 16 940 800 1 774 15 966     409 2 541       30 936
5 16 940 800 1 774 15 966 21 288   541 2 541       48 179
6 16 940 800 1 774 15 966 21 288 + 16 940 (до держсвят)   635 2 541       61 892
7 13 713 648 1 436 12 925 17 233 11 045 475 2 057     59 897 (на оздоро-влення) 96 140
8 12 521 591 1 967 11 801 16 127,97 + 16 940 (до держсвят)   634 1 878 10 539 -11 409   49 580
9 27 175 582 1 737 10 424     858         32 825
10 15 125 800 2 389 14 333 19 587,75 + 15 125 (до держсвят)   858       49 786 (на вирі-шення соці-ально-побу-тових питань) 94 933
11 15 125 800 2 389 14 333 19 587,75, 30 250 (до Дня само-вряду-вання)   985         67 193
12 15 125 800 2 389 14 333 19 588   1 017         42 867

Віталій Ундір – 94 тисячі матеріальної допомоги

Заступник голови Рівненської облради Віталій Ундір отримав понад 40 тисяч на оздоровлення

Заступником голови Рівненської облради депутат від партії «Сила і честь» та колишній перший заступник голови Рівненської ОДА Віталій Ундір працює з 9 вересня 2022 року.

Посадовий оклад у нього – 15 тисяч 125 гривень. Окрім премій різного роду та матеріальної допомоги, він у жовтні та грудні отримав доплату за науковий ступінь – 5% від окладу.

Найвища заробітна плата у посадовця була у листопаді – 124 тисячі 49 гривень до оподаткування (99 тисяч 860 гривень на руки). Того місяця він отримав 40 тисяч 580 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

53 тисячі 524 гривні матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань посадовцю нарахували у грудні. Загалом на руки він тоді отримав 87 тисяч 172 гривні.

Найменша зарплата у посадовця була у перший місяць його роботи – 19 тисяч 615 гривень на руки.

Мі-ся-ці

Нараховано

До вип-лати

Поса-довий оклад Ранг Вис-луга років Над-бавка за особ-ливий характер роботи та інтен-сивність праці Премія Відпу-стка Індек-сація Матері-альна допомога  Доп-лата за нау-ковий ступінь 5%
9 11 000 582 1 737 10 424     624     19 615
10 12 964 686 2 048 12 285 16 790 + 15 125 (до держсвят) 2 879 735   1 198 52 091
11 15 125 800 2 389 14 333 19 588 + 30 250 (до Дня само-вряду-вання)   985 40 580 на оздо-ровлення   99 860
12 15 125 800 2 389 14 333 19 588   1 017 53 525 на вирішення соціально-побутових питань 1 513 87 172

Олексій Бучинський – 98 тисяч матеріальної допомоги

Олексій Бучинський вирішував соціально-побутові питання за майже 54 тисячі. Фото з фейсбук-сторінки ВО «Свобода»

«Свободівець» Олексій Бучинський на посаді заступника голови облради вже друге скликання – з 2015 року.

Його посадовий оклад – 15 тисяч 125 гривень. Торік, крім березня, квітня і вересня, він отримував щомісячну премію від шести до майже 21 тисячі гривень.

Також посадовець щомісяця, крім березня та квітня, мав надбавку за особливий характер та інтенсивність праці – 14 тисяч 332 гривні. 

Найменшу зарплату Олексій Бучинський отримав минулого року у березні – 18 тисяч 601 гривню (14 тисяч 974 гривні на руки). Найбільшу – у листопаді: 112 тисяч 847 гривень до оподаткування та 90 тисяч 842 гривні після всіх відрахувань.

Того місяця йому надали 44 тисячі 321 гривню матеріальної допомоги на оздоровлення.

А вже у грудні виплатили 53 тисячі 889 гривень матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем. На руки того місяця Бучинський одержав 86 тисяч 227 гривень.

Мі-ся-ці

Нараховано

До вип-лати

Поса-довий оклад Ранг Вис-луга років Надба-вка за особ-ливий характер роботи та інтен-сивність праці Премія Відпу-стка Інде-ксація Пере-раху-нок ЗП за попе-редні місяці Мате-ріальна допомога Доп-лата за нау-ковий сту-пінь 5%
1 15 125 800 2 389 14 333 19 588   288       42 280
2 15 125 800 2 389 14 333 19 588   288       42 280
3 15 125 800 2 389       288       14 974
4 15 125 800 2 389 14 333     409       26 610
5 15 125 800 2 389 14 333 19 588   541       42 484
6 15 125 800 2 389 14 333 19 588 + 15 125 (до держсвят)   635       54 735
7 15 125 800 2 389 14 333 19 588   666       42 584
8 15 125 800 2 389 14 333 19 588 + 15 125 (до держсвят)   858       54 915
9 15 125 800 2 389 14 333     858       26 971
10 15 125 800 2 389 16 482 + 15 125 (до держсвят) 20 878   858     1 272 58 708
11 4 813 255 760 4 560 6 232 + 30 250 (до Дня само-вряду-вання) 21 520 314 -177

44 321 (на оздо-ровле-ння)

  90 842
12 15 125 800 2 389 14 333 19 588   1 017 -1 020 53 890 (на вирі-шення соці-ально-побу-тових питань) 997 86 227

На донати і щоб «не бути білою вороною»

Для того, щоб зрозуміти, що то за матеріальні допомоги отримували голова та заступники, чи були такі ж до повномасштабного вторгнення і чи інші працівники виконавчого апарату мають цю доплату, ми набрали згаданих посадовців та звернулися до пресслужби обласної ради. Минуло чотири дня, однак нам не відповіли.

Взяти коментарі телефоном вдалося лише у першого заступника голови облради Миколи Кучерука та у заступника Сергія Свисталюка.

Микола Кучерук каже, що допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань входять до соціального пакета, який «приймається у колективному договорі між колективом і керівництвом», і надаються на основі написаної заяви.

А заодно Микола Кучерук, власник Костопільського маргаринового заводу, більш відомого під торговою маркою «Родина», додав, що «не був ніколи білою вороною»:

– Чи мені потрібні гроші, чи не потрібні – це все окремо й індивідуально. Я, наприклад, на ту саму благодійність, допомогу армії… У мене пішли суми більше мільйонів уже. Тому якщо ви маєте якісь претензії до того, що я отримав чи не отримав, то я розумію, що кожне підприємство, заклад – вони живуть за тими ж законами, які прописані у положеннях, у тому всьому.

Щодо допомоги на оздоровлення, то пан Кучерук уточнив, що витратив її на поїздку до санаторію.

Заступник голови Сергій Свисталюк послався на свій звіт депутата обласної ради. Мовляв, у ньому «чітко все вказано», на що пішла отримана допомога. Розповідає, що витрачав гроші на тепловізори, автомобілі для ЗСУ, на благодійну допомогу тощо.

– Для прикладу, прилад нічного бачення коштував десь три з половиною тисячі доларів, тепловізор – десь три, – каже Сергій Свисталюк. – Тобто я, як громадянин України, витрачав кошти на те саме, що й кожен з українців. Тобто я їх отримував, але це не означає, що я їх витрачав на особисті потреби.

Більше про зарплати посадовців дивіться за тегом: зарплати


Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.

Підтримайте ЗСУ

Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське ЗМІ – підтримайте «Четверту владу»

Якщо знайшли помилку - виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Прокоментуйте