Зарплати керівників Рівненської обласної військової адміністрації

Голова Рівненської ОВА (по центру) і його заступники
Джерело
Колаж на основі фото «Четвертої влади», фото з сайту Рівненської ОДА та Суспільного мовника

«Четверта влада» продовжує аналізувати заробітні плати посадовців Рівненщини. На цей раз розповідаємо про оклади та виплати керівництву Рівненської обласної військової адміністрації, тобто начальнику ОВА та його п’ятьом заступникам.

Начальник – без премій, допомог та перерахунків

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль

З вересня 2019 року Рівненську ОВА (до повномасштабного вторгнення – ОДА) очолює Віталій Коваль.

У 2022 році, на відміну від своїх заступників, він не мав премій, матеріальних допомог на оздоровлення та соціально-побутове забезпечення, виплат за інтенсивність праці та вислугу років, а також йому не робили перерахунок заробітної плати.

Складається враження, що він живе на одну зарплату.

Коваль щомісяця отримував від чотирьох до десяти тисяч гривень надбавки за роботу в умовах режимних обмежень.

Посадовий оклад начальника ОВА – 68 тисяч 643 гривні. Найвищу заробітну плату Віталій Коваль отримав на руки у листопаді 2022 року – 63 тисячі 963 гривні (79 тисяч 457 гривень до оподаткування). Найнижчу – у лютому 2022 року – 53 тисячі 568 гривень на руки.

Міс Оклад / Індексація За дні тимчасової непраце-здатності / Компенсація за невик. відпустку Відря-дження / Компен-сація за невик. відпустку Надбавка за роботу в умовах режимних обмежень Всього нарахо-вано До вип-лати
1 26 894 11 960 (тимч. непрац.) + 9 736 (невик. відпустка) 14 884 (відрядж.) + 9 736 (компенсац.) 4 034 67 509 54 345
2 50 930 7 974   7 640 66 544 53 568
3 63 873     9 581 73 454 59 130
4 62 106   7 518 9 316 78 939 63 546
5 68 643     10 296 78 939 63 546
6 68 643     10 296 78 939 63 546
7 68 643     10 296 78 939 63 546
8 65 659 + 147 (індекс.)   3 672 9 849 79 326 63 857
9 68 643 + 153 (індекс.)     10 296 79 093 63 670
10 55 568 + 124 (індекс.)   15 036 8 335 79 064 63 646
11 52 894 + 201 (індекс.)   18 428 7 934 79 457 63 963
12 62 403 + 239 (індекс.)   7 356 9 360 79 359 63 884

Зарплата Подоліна

Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін

Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін на посаді з 22 листопада 2019 року. Його посадовий оклад – 18 тисяч 60 гривень. У липні 2022 року він отримав 42 тисячі 828 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення. У жовтні – 48 тисяч 136 гривень матеріальної допомоги на соціально-побутове забезпечення.

Перший заступник отримував також щомісяця доплату за вислугу років та надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці, а також премію. Найбільший розмір її склав 3 тисячі 610 гривень.

Найвищу заробітну плату Сергію Подоліну у 2022 році нарахували у жовтні – 100 тисяч 21 гривню (80 тисяч 517 гривень на руки). Найнижчу – у січні 2022 року: 32 тисячі 561 гривню до оподаткування, виплатили 26 тисяч 212 гривень.

Міс. Оклад / Індек-сація Вислу-га років За особли-вий харак-тер роботи та інтенси-вність праці Премія / Компен-сація за невик. відпустку Перера-хунки за попередні періоди / За дні тимча-сової непраце-здатності / Матері-альна допомога За роботу в умовах режим-них обме-жень Всьо-го нара-хо-вано До випл-ати
1 8 916 + 145 (індекс.) 4 280 6 241 1 785 + 9 857 (компен-сац.)   1 337 32 561 26 212
2 13 545 6 502 9 482 2 540 11 912 (тимчас. непрац.) 2 032 46 012 37 039
3 18 060 8 669 14 448 3 610   2 709 47 496 38 234
4 18 060 9 030 14 448 3 610   2 709 47 857 38 525
5 18 060 9 030 14 448 3 610   2 709 47 857 38 525
6 18 060 + 390 (індекс.) 9 030 14 448 3 610   2 709 48 247 38 838
7 15 480 + 212 (індекс.) 7 740 12 384 3 095 + 2 746 (компен-сац.) 42 828 (оздо-ровлення.) 2 322 86 807 69 879
8 18 060 + 416 (індекс.) 9 030 14 448 3 610   2 709 48 273 38 860
9 13 955 + 321 (індекс.) 6 978 11 164 2 790 7 858 (компен-сац.)   2 093 45 161 36 354
10 18 060 + 416 (індекс.) 9 030 18 060 3 610 48 136 (соціально- побутове забезпе-чення) 2 709 100 021 80 517
11 18 060 + 525 (індекс.) 9 030 18 060 3 610   2 709 51 994 41 855
12 18 060 + 542 (індекс.) 9 030 18 060 3 610 38 647 (перерах.) + 2 709 (оздор.) 2 709 90 658 72 980

Зарплата Гемберга

Заступник голови Рівненської ОДА Сергій Гемберг. Фото з сайту ОДА

Заступник голови ОДА Сергій Гемберг на посаді також з листопада 2019 року. Посадовий оклад у нього – 16 тисяч 125 гривень. З надбавками за вислугу років, інтенсивність праці та преміями отримував заступник у 2022 році в середньому 45 тисяч 397 гривень заробітної плати.

У липні Сергій Гемберг мав матеріальну допомогу на оздоровлення – 36 тисяч 316 гривень, у жовтні – матеріальну допомогу на соціально-побутове забезпечення – 36 тисяч 508 гривень.

Максимальна заробітна плата у посадовця в грудні 2022 року – 75 тисяч 289 гривень. Така сума вийшла завдяки додатковим 34 тисячам 884 гривням перерахунку заробітної плати за попередні місяці. На руки Гембергу виплатили того місяця 60 тисяч 607 гривень.

Мінімальна заробітна плата у нього була у січні 2022-го – 33 тисячі 68 гривень до оподаткування (26 тисяч 620 гривень на руки).

Міс. Оклад / Індек-сація Вис-луга років За особли-вий харак-тер роботи та інтен-сивність праці Премія / Відря-дження Компен-сація за невик. відпустку / Перера-хунок ЗП за попе-редні місяці / Матері-альна допо-мога За роботу в умовах режим-них обме-жень Всього нарахо-вано До вип-лати
1 11 941 + 217 (індекс.) 1 075 8 359 2 390 7 296 (компен-сац.) 1 791 33 068 26 620
2 15 319 1 379 10 723 2 875 + 3 139 (відрядж.)   2 298 35 732 28 764
3 16 125 1 451 12 900 3 225   2 419 36 120 29 077
4 16 125 1 451 12 900 3 225   2 419 36 120 29 077
5 13 193 1 187 10 555 2 640 + 6 720 (відрядж.)   1 979 36 274 29 201
6 13 926 + 329 (індекс.) 1 253 11 141 2 785 + 5 062 (відрядж.)   2 089 36 585 29 451
7 12 286 + 188 (індекс.) 1 106 9 829 2 455 5 998 (компен-сац.) + 36 317 (оздор.) 1 843 70 021 56 367
8 13 321 + 344 (індекс.) 1 199 10 657 2 665 + 6 755 (відрядж.)   1 998 36 938 29 735
9 12 460 + 321 (індекс.) 75 9 968 2 490 + 8 270 (відрядж.)   1 869 36 500 29 383
10 11 518 + 297 (індекс.) 1 359 11 518 2 305 6 526 (компен-сац.) + 36 508 (соціально- побутове забезпе-чення) 1 728 71 759 57 766
11 16 125 + 525 (індекс.) 1 935 16 125 3 225   2 419 40 354 32 485
12 15 392 + 518 (індекс.) 1 847 15 392 3 080 + 1 867 (відрядж.) 34 884 (перерах.) 2 309 75 289 60 607

Зарплата Смачило

Заступниця голови Рівненської ОДА Іванна Смачило

Іванну Смачило призначили заступницею голови Рівненської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації у березні 2021 року.

Посадовий оклад у неї 16 тисяч 125 гривень. Як і Сергій Гемберг, заступниця отримувала торік щомісячні премії та доплати за інтенсивність праці та вислугу років.

У 2022 році Іванна Смачило отримала у вересні і жовтні матеріальні допомоги: 38 тисяч 418 гривень на оздоровлення та 38 тисяч 392 гривні на соціально-побутове забезпечення. Їй також у грудні перерахували заробітну плату за попередні місяці, завдяки чому вона додатково одержала 36 тисяч 200 гривень. 

Найбільшу заробітну плату Іванна Смачило мала у вересні – 76 тисяч 364 гривні (61 тисяча 473 гривні на руки). Мінімальну – у лютому: 28 тисяч 523 гривні (22 тисячі 961 гривню на руки).

Міс. Оклад / Індек-сація Вис-луга років За особли-вий харак-тер роботи та інтен-сив-ність праці Пре-мія Відпу-стка / Компен-сація за невик. відпу-стку / Матері-альна допо-мога / Пере-рахунок ЗП за попе-редні місяці Відря-дження / За дні тимча-сової непра-цездат-ності За роботу в умовах режим-них обме-жень Всього нарахо-вано До випла-ти
1 11 941 + 65 (індекс.) 2 508 8 359 2 390 10 775 (компен-сац.) 1 695   37 732 30 374
2 12 883 2 705 9 018 2 270   1 646   28 523 22 961
3 16 125 3 386 12 900 3 225     2 419 38 055 30 634
4 15 357 3 225 12 286 3 070   1 714 2 304 37 956 30 554
5 16 125 3 386 12 900 3 225     2 419 38 055 30 634
6 16 125 + 390 (індекс.) 3 386 12 900 3 225     2 419 38 445 30 948
7 16 125 + 247 (індекс.) 3 386 12 900 3 225     2 419 38 302 30 833
8 16 125 + 416 (індекс.) 3 449 12 900 3 225     2 419 38 534 31 020
9 8 063 + 208 (індекс.) 1 935 6 450 1 615 18 466 (відпу-скні) + 38 418 (оздор.)   1 209 76 364 61 473
10 8 446 + 218 (індекс.) 2 027 8 446 1 690 6 176 (відпу-скні) + 38 392 (соціально- побутове забезпе-чення)   1 267 66 662 53 663
11 16 125 + 525 (індекс.) 3 870 16 125 3 225 70 9 961 (тимчас. непрац.) 2 419 52 250 42 061
12 13 193 + 444 (індекс.) 3 166 13 193 2 640 5 340 (відпу-скні) + 36 200 (пере-рах.)   1 979 76 155 61 305

Зарплата Тимошенка 

Заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко. Фото Суспільного мовника

Ігор Тимошенко на посаді заступника найдовше – з квітня 2016 року. Його посадовий оклад – 16 тисяч 125 гривень. З доплатами за вислугу років, інтенсивність праці та преміями виплати, відповідно, більші.

Максимальну заробітну плату посадовцю торік нарахували у жовтні – 89 тисяч 636 гривень, виплатили 72 тисячі 157 гривень. У січні він мав 28 тисяч 623 гривні (23 тисячі 42 гривні на руки).

У грудні посадовцю зробили перерахунок заробітної плати за попередні місяці і доплатили 36 тисяч 806 гривень. У серпні Ігор Тимошенко отримав матеріальну допомогу на оздоровлення – 42 тисячі 997 гривень, у жовтні – 43 тисячі 265 гривень матеріальної допомоги на соціально-побутове забезпечення.

Міс. Оклад / Індек-сація Вислу-га років За особли-вий харак-тер роботи та інтен-сив-ність праці Пре-мія Компен-сація за невик. відпу-стку / Пере-рахунок ЗП за попе-редні місяці / Матері-альна допо-мога Відря-дження / За дні тимча-сової непра-цездат-ності За роботу в умо-вах режим-них обме-жень Всього нарахо-вано До вип-лати
1 11 145 + 203 (індекс.) 5 572 7 801 2 230     1 672 28 623 23 042
2 16 125 8 063 11 288 3 025   2 005 + 7 279 (тимчас. непрац.) 2 419 50 203 40 413
3 16 125 8 063 12 900 3 225     2 419 42 731 34 399
4 16 125 8 063 12 900 3 225     2 419 42 371 34 399
5 16 125 8 063 12 900 3 225     2 419 42 371 34 399
6 15 392 + 379 (індекс.) 7 696 12 314 3 080   1 991 2 309 43 160 34 744
7 16 125 + 247 (індекс.) 8 063 12 900 3 225     2 419 42 978 34 597
8 12 620 + 328 (індекс.) 6 310 10 096 2 525 9 982 (компе-сац.) + 42 999 (оздор.)   1 893 86 749 69 832
9 16 125 + 416 (індекс.) 8 063 12 900 3 225     2 419 43 147 34 734
10 16 125 + 415 (індекс.) 8 063 16 125 3 225 43 265 (соціально- побутове забезпе-чення)   2 419 89 636 72 158
11 13 193 + 430 (індекс.) 6 597 13 193 2 640   8 327 1 979 46 359 37 319
12 12 460 + 419 (індекс.) 6 230 12 460 2 490 10 627 (компен-сац.) + 36 806 (перерах.)   1 869 83 361 67 106

Зарплата Шатковської

Заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська. Фото з сайту Рівненської ОДА

Людмила Шатковська на посаді заступниці – з грудня 2019 року. Її оклад – 16 тисяч 125 гривень. У серпні та у жовтні заступниці нарахували матеріальну допомогу: 39 тисяч 748 гривень на оздоровлення та 39 тисяч 985 гривень на соціально-побутове забезпечення.

Також у грудні Людмилі Шатковській зробили перерахунок заробітної плати за попередні місяці і доплатили 35 тисяч 699 гривень.

Завдяки набавкам та доплатам найбільша заробітна плата у посадовиці була у жовтні – 83 тисячі 132 гривні (66 тисяч 921 гривня на руки). Найменша – у січні. Тоді Шатковській нарахували 22 тисячі 622 гривні та виплатили 18 тисяч 211 гривень.

Міс Оклад / Індек-сація Вислуга років За особли-вий характер роботи та інтен-сивність праці Пре-мія Відпустка / Компенсація за невик. відпустку / Матеріальна допомога / Перерах. ЗП за попередні місяці / За дні тимчасової непраце-здатності За роботу в умовах режи-мних обме-жень Всього нара-ховано До випла-ти
1 9 553 + 174 (індекс.) 2 866 6 687 1 910   1 433 22 622 18 211
2 15 144 4 543 10 601 2 725 5 362 (відпускні) + 12 584 (тимчас. непрац.) 2 272 53 231 42 851
3 16 125 4 838 12 900 3 225   2 419 39 506 31 803
4 16 125 4 838 12 900 3 225   2 419 39 506 31 803
5 10 994 3 298 8 795 2 200   1 649 39 030 31 419
6 16 125 + 341 (індекс.) 4 838 12 900 3 225   2 419 39 847 32 077
7 16 125 + 247 (індекс.) 4 838 12 900 3 225   2 419 39 753 32 001
8 14 022 + 362 (індекс.) 4 207 11 217 2 805 6 614 (компенсац.) + 39 748 (оздор.) 2 103 81 077 65 267
9 16 125 + 416 (індекс.) 4 838 12 900 3 225   2 419 39 922 32 137
10 16 125 + 416 (індекс.) 4 838 16 125 3 225 39 985 (соціально- побутове забезпечення) 2 419 83 132 66 921
11 16 125 + 525 (індекс.) 4 947 16 125 3 225   2 419 43 366 34 910
12 16 125 + 542 (індекс.) 5 321 16 125 3 225 35 699 (перерах.) 2 419 79 456 63 962

Стежити за іншими матеріалами про заробітну платню посадовців можна за тегом: зарплати


Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.

Підтримайте ЗСУ

Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське ЗМІ – підтримайте «Четверту владу»

Якщо знайшли помилку - виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Прокоментуйте