Державне бюро розслідувань набирає учасників Ради громадського контролю

Джерело
facebook.com/dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань (ДБР) створює Раду громадського контролю, яка слідкуватиме за роботою структури. Особи, які входитимуть в раду мають бути пов’язані із правозахисною діяльністю. Обиратимуть іх через інтернет-голосування, яке триватиме одну добу.

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Створення Ради громадського контролю передбачає Закон України «Про Державне бюро розслідувань».

Мета Ради забезпечення прозорості та суспільного контролю за діяльністю ДБР. 

Вона складатиметься із 15-ти відібраних осіб за результатами відкритого інтернет-голосування. Підтримати кандидата можуть громадяни України з 00.00 годин 18 квітня до 00.00 годин 19 квітня на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань.

Результати рейтингового інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів кожного кандидата розмістять наступного дня. 

Кандидатури для участі у конкурсі з формування складу Ради подаються громадськими об’єднаннями, що діють відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі здійснюють діяльність з питань, пов’язаних із правозахисною діяльністю. 

Цілі й завдання такої діяльності повинні бути підтверджені установчими документами відповідного громадського об’єднання.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які є членами громадських рад (рад громадського контролю) при інших правоохоронних органах або членами Громадської ради доброчесності.

Кожне громадське об’єднання може подати до трьох кандидатів на конкурс. 

Аби взяти участь у конкурсі, на електронну пошту [email protected] потрібно надіслати наступник перелік документів:

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидата для участі в конкурсі;

2) копію статуту громадського об’єднання та унікальний код, розміщений у правому верхньому куті опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (для статутів громадських об’єднань, зареєстрованих після 01.01.2016);

3) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4) інформацію про результати діяльності громадського об’єднання з питань, пов’язаних із правозахисною діяльністю (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання громадським об’єднанням відповідному органові державної влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень тощо) протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі;

5) заяву кандидата про участь у конкурсі, яка також повинна містити повідомлення про:

– відсутність обмежень щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»;

– згоду кандидата виконувати всі визначені Законом України «Про Державне бюро розслідувань» функції Ради та члена Ради;

6) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

7) автобіографію кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості, інформацію про досвід та досягнення в роботі, пов’язаній із сферою правозахисної діяльності;

8) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви бути обраним до складу Ради;

9) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

10) письмову згоду на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у пунктах 7, 8 цього оголошення;

11) кольорове фото кандидата в електронній формі розміром не менше 300х300 точок;

12) інформацію про громадське об’єднання в мережі Інтернет, що може включати посилання на веб-сайт громадського об’єднання, посилання на сторінку громадського об’єднання в соціальних мережах, посилання на сторінку кандидата на веб-сайті громадського об’єднання, посилання на сторінку кандидата в соціальних мережах, інші посилання на публікації, що дають змогу оцінити діяльність громадського об’єднання;

13) податковий звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній рік (з відміткою або квитанцією, що підтверджує подання звітності), а в разі його відсутності – іншу річну фінансову звітність громадського об’єднання відповідно до його статусу, або дані незалежного фінансового аудиту.

Документи, передбачені пунктами 1, 5, 7, 8 цього оголошення, підписуються шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису.

Відповідальними за достовірність поданих відомостей є громадське об’єднання і кандидат.

Копії поданих громадськими об’єднаннями документів, передбачених пунктами 1-4, 7, 8, 11-13 цього оголошення, оприлюднюються протягом п’яти робочих днів після закінчення строку їх подання на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Скан-копії документів надсилаються у вигляді одного файлу, збереженого у форматі PDF (Portable Document Format).

Контакти осіб, уповноважених на прийом і розгляд поданих документів: тел. +38 (097) 986-02-52, ел. пошта –  [email protected]

Рада громадського контролю – це колегіальний консультативно-дорадчий орган, що утворюється для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань.

Положення про Раду громадського контролю було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1086.

Завдання РГК:

  • забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань;
  • сприяння взаємодії Державного бюро розслідувань з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю Державного бюро розслідувань;
  • сприяння врахуванню Державним бюро розслідувань громадської думки під час виконання зазначеним Бюро покладених на нього завдань.

Рада громадського контролю:

  • заслуховує інформацію про діяльність Державного бюро розслідувань, проводить аналіз стану виконання завдань і заходів, у тому числі визначених стратегічною програмою діяльності Державного бюро розслідувань, та подає пропозиції щодо їх виконання;
  • розглядає звіти Державного бюро розслідувань і затверджує свій висновок щодо них протягом десяти днів з дня їх подання;
  • готує та подає Державному бюро розслідувань пропозиції щодо організації та проведення консультацій з громадськістю, бере участь у таких консультаціях;
  • здійснює громадський контроль за врахуванням Державним бюро розслідувань пропозицій і зауважень громадськості щодо його діяльності, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, дотриманням прав і свобод людини і громадянина, доступу до публічної інформації, яка перебуває в його володінні, а також дотриманням законодавства, зокрема у сфері запобігання та протидії корупції;
  • збирає, узагальнює та подає Державному бюро розслідувань інформацію стосовно пропозицій інститутів громадянського суспільства щодо необхідності вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Державного бюро розслідувань;
  • бере участь у парламентських слуханнях на тему діяльності Державного бюро розслідувань, виконання покладених на нього завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод людини і громадянина;
  • обирає із свого складу трьох представників до складу Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань з подальшим внесенням Директорові Державного бюро розслідувань подання щодо обраних осіб з метою їх включення до складу комісії.

Якщо знайшли помилку - виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Прокоментуйте