Скільки в Дубровиці заробляють керівники громади та начальники міських управлінь і відділів

Дубровицький міський голова Богдан Микульський
Джерело
Фото зі сторінки міського голови Дубровиці у фейсбуку, автор Анатолій Кібук

Ми регулярно висвітлюємо скільки податків громадян іде на зарплати різних посадовців. Цього року це особливо важливо, зважаючи на те, що через війну посадовцям дозволили не здавати декларації про доходи та майно.

В цьому матеріалі розповідаємо про заробітні плати Дубровицького міського голови, його заступників, керуючої справами міськвиконкому, секретаря ради, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради окремо за кожен місяць 2022 року.

Маючи цю інформацію мешканці громади матимуть можливість побачити чи на офіційну зарплату живуть їхні посадовці.

В Дубровицькій міській раді кожному працівнику, як вказали у відповіді на наші запити, «премія разова» виплачувалась  двічі. В серпні – до Дня Незалежності, виплатили по 5 тисяч гривень та в грудні – 10 тисяч гривень.

Всі керівники отримували також щомісячні премії, доплати за ранг та вислугу років. У таблицях наведена окремо інформація про всю нараховану зарплату і ту, що отримують «чистими», після сплати податків.

Найбільшу зарплату голова Дубровицької міської ради Богдан Микульський заробив у жовтні – 79 788 гривень. Сума вийшла такою, бо в цьому місяці отримав допомогу на соціально-побутові потреби в розмірі 39 тисяч 914 гривень.

Дубровицький міський голова Богдан Микульський
Місяць Оклад / індекса-ція Ранг За вис-лугу років Премія що-місячна / разова На соціально-побутові потреби/ На оздоров-лення/ відпускні Надба-вка за високі досягне-ння у праці Всьо-го нара-хо-вано До видачі
Січень 15 000 600 6 240 6 552   10 920 39 312 31 646
Лютий 15 000 600 6 240 6 552   10 920 39 312 31 646
Березень 15 000 600 6 240     10 920 32 760 26 372
Квітень 15 000 600 6 240 6 552   10 920 39 312 31 646
Травень 15 000 600 6 240 6 552   10 920 39 312 31 646
Червень 15 000 + 911 (індек-сація) 600 6 240 6 552   10 920 40 223 32 379
Липень 5 714 + 147 (індек-сація) 229 2 377 2 496 39 496 (оздоров.) + 21 446 (відпускні) 4 160 76 064 61 232
Серпень 13 696 + 513 (індек-сація) 548 5 697 5 982 + 5 000 (разова)

2 551

(відпускні)

9 970 43 957 35 386
Вересень 15 000 + 562 (індек-сація) 600 6 240 6 552   10 920 39 874 32 098
Жовтень 15 000 + 562 (індек-сація) 600 6 240 6 552 39 914 (соц. пот.) 10 920 79 788 64 229
Листопад 15 000 + 679 (індек-сація) 600 6 240 6 552   10 920 39 991 32 192
Грудень 15 000 + 701 (індек-сація) 600 6 240 6 552 + 10 000 (разова)   10 920 50 013 40 260

Міський голова Дубровицької територіальної громади має двох заступників.

Заступник міського голови Юрій Яременко
Міс. Оклад / Індекса-ція Ранг За вислу-гу років Премія щомісяч-на / разова На соці-ально-побутові потреби / На оздоров- лення /відпускні Надбавка за високі досягне-ння у праці Всього на-рахо-вано До видачі
1 12 000 600 2 520 4 536   7 560 27 216 21 909
2 12 000 600 2 520 4 536   7 560 27 216 21 909
3 12 000 600 2 520     7 560 22 680 18 257
4 12 000 600 2 520 4 536   7 560 27 216 21 909
5 12 000 600 2 520 4 536   7 560 27 216 21 909
6

12000 + 911 (індек-

сація)

600 2 520 4 536   7 560 28 127 22 642
7

12 000 + 385 (індекса-ція)

600 2 520 4 536

27 592 (оздоров.) + 12 600 (відпускні)

7 560 67 793 54 573
8

6 783 + 317 (індекса-ція)

339 1 424 2 564 + 5 000 (разова)   4 273 20 700 16 664
9 12 000 + 562 (індекса-ція) 600 2 520 5 670 28 018 (соц. пот.) 7 560 56 930 55 222
10 12 000 + 562 (індекса-ція) 600 2 520 7 938   7 560 31 180 25 100
11 12 000 + 679 (індекса-ція) 600 2 520 7 938   7 560 31 297 25 194
12 12 000 + 701 (індекса-ція) 600 2 520 9 072 + 10 000 (разова)   7 560 42 453 34 174

Заступник міського голови Микола Кухарець
Міс. Оклад / Індекса-ція Ранг За вислу-гу років Премія щомісяч-на /разова На соціально-побутові потреби/здоров-лення/відпускні Надбавка за високі досягне-ння у праці Всьо-го на-рахо-вано До видачі
1 12 000 700 1 905 3 286   7 303 25 194 20 281
2 12 000 700 1 905 3 286   7 303 25 194 20 281
3 12 000 700 1 905     7 303 21 908 17 636
4 10 857 633 1 724 2 973 1 636 (відпускні) 6 607 24 430 19 666
5 9 273 541 1 472 2 539 5 749 (відпускні) 5 643 25 217 20 300
6 12 000 + 838 (індекса-ція) 700 1 905 3 286   7 303 26 032 20 955
7 12 000 + 385 (індекса-ція) 700 1 905 3 286   7 303 25 578 20 591
8 12 000 + 562 (індекса-ція) 700 1 905 4 382 + 5 000 (разова) 26 215 (оздоров.) + 15 818 (відпускні) 7 303 73 883 59 476
9 3 818 + 179 (індекса-ція) 223 606 1 046   2 324 8 195 6 597
10 12 000 + 562 (індекса-ція) 700 1 905 4 382

26 284 (соц. пот.)

7 303 53 135 42 773
11 12 000 + 562 (індекса-ція) 700 1 905 5 477   7 303 28 063 22 591
12 12 000 + 701 (індекса-ція) 700 1 905 5 477 + 10 000 (разова)   7 303 38 085 30 658

Також запитали про зарплати керуючої справами міськвиконкому та секретаря Дубровицької міської ради.

Керуюча справами виконавчого комітету Оксана Краглевич
Міс. Оклад / Індекса-ція Ранг За вислу-гу років Відпускні / Лікарняні за рахунок ПФУ / за рахунок установи / На соціа-льно-побутові потреби / На оздоров-лення Премія щоміся-чна / разова Надбавка за високі досяг-нення у праці Всього на-рахо-вано До видачі
1 12 000 400 1 860   3 209 7 130 24 599 19 802
2 6 000 200 930 4 599 ( лікарняні за рах. установи) 1 604 3 565 16 898 13 603
3 12 000 400 1 860 8 278 ( лікарняні за рах. ПФУ)   7 130 29 668 23 883
4 12 000 400 1 860   3 209 7 130 24 599 19 802
5 9 273 309 1 437 5 634 (відпускні) 2 479 5 510 24 642 19 837
6 12 000 + 803 (індекса-ція) 400 1 860   4 278 7 130 26 471 21 309
7 12 000 + 385 (індекса-ція) 400 1 860   4 278 7 130 26 053 20 973
8 7 826 + 366 (індекса-ція) 261 1 213 11 475 (відпускні) + 26 044 (оздоров.) 2 790+5 000 (разова) 4 650 59 625 47 999
9 10 909 + 511 (індекса-ція) 364 1 691   3 889 6 482 23 845 19 195
10 11 429 + 535 (індекса-ція) 381 1 771 837 (відпускні) + 26 326 (на соц. пот.) 5 093 6 790 53 162 42 795
11 9 818 + 555 (індекса-ція) 327 1 522 3 347 (відпускні) 4 375 5 834 25 779 20 752
12 12 000 + 701 (індекса-ція) 400 1 860   6 417+10 000 (разова) 7 130 30 999 30 999

Секретар міської ради Микола Годунко
Міс. Оклад / Індекса-ція Ранг За вислу-гу років Премія щомі-сячна / разова На соціально-побутові потреби / На оздоров-лення / Відпускні Надбав-ка за високі дося-гнення у праці Всього на-рахо-вано До вида-чі
1 12 000 500 3 750 3 656   8 125 28 031 22 565
2 12 000 500 3 750 3 656   8 125 28 031 22 565
3 12 000 500 3 750     8 125 24 375 19 622
4 12 000 500 3 750 3 656   8 125 28 031 22 565
5 9 273 386 2 898 2 825 6 463 (відпускні) 6 278 28 123 22 639
6 12 000 + 846 (індекса-ція) 500 3 750 3 656   8 125 28 877 23 246
7 7 429 + 238 (індекса-ція) 310 2 321 2 263 28 238 (оздоров.) + 19 436 (відпускні) 5 030 65 265 52 538
8 8 348 + 391 (індекса-ція) 348 2 609 3 391 + 5 000 (разова)   5 652 25 739 20 720
9 6 545 + 306 (індекса-ція) 273 2 045 2 659 12 139 (відпускні) 4 432 28 400 22 862
10 12 000 + 562 (індекса-ція) 500 3 750 6 094 29 732 (соц. пот.) 8 125 60 762 48 913
11 12 000 + 679 (індекса-ція) 500 3 750 6 094   8 125 31 147 25 074
12 10 909 + 637 (індекса-ція) 455 3 409 6 648 + 10 000 (разова) 1 911 (відпускні) 7 386 41 355 33 291

Далі зарплати всіх начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Дубровицької міської ради.

Начальниця фінансово-економічного відділу Ірина Велика
Міс. Оклад Ранг За вислу-гу років Премія щомі-сяна Відпус-кні / Компен-сація за невико-ристану відпус-тку Матері-альна допо-мога/Лікарня-ні за рахунок ПФУ/ за рахунок установи Надбав-ка за високі досяг-нення у праці Всьо-го на-рахо-вано

До вида-чі

1 7 000 400 1 850 2 081     4 625 15 956 12 845
2 6 300 360 1 665 1 873 2 061 (відпус-кні) 17 338 (оздоров.) 4 163 33 759 27 176
3         9 883 (відпус-кні) 3 947 (за рах. ПФУ) + 3 289 (за рах. установи)   17 120 13 781
4 6 667 381 1 762 1 982     4 405 15 196 12 233
5 3 500 200 925 1 041 6 854 ( компе-нсація за невик. відпуст-ку) 15 956 (соц. пот.) 2 313 30 788 24 785

Начальниця фінансово-екомомічного відділу Олена Лисак
Міс. Оклад / Індекса-ція Ранг За вислу-гу років Премія щомі-сячна / разова На соці-ально-побутові потреби / На оздоров-лення/Відпускні Надбав-ка за високі досягне-ння у праці Всього на-рахо-вано До видачі
6 7 000 + 471 (індекса-ція) 300 2 190 2 847   4 745 17 553 14 130
7 7 000 300 2 190 2 847   4 745 17 082 13 751
8 4 565 196 1 428 1 857 + 5 000 (разова) 17 082 (оздоров.) + 7 112 (відпускні) 3 095 40 334 32 469
9 5 727 245 1 792 1 747 17 247 (соц. пот.) 3 882 30 641 24 666
10 3 333 143 1 043 1 356 7 443 (відпускні) 2 260 15 577 12 540
11 6 682 + 92 (індекса-ція) 286 2 090 3 397   4 529 17 077 13 747
12 7 000 + 99 (індекса-ція) 300 2 190 8 541 + 10 000 (разова)   4 745 32 875 26 465

Начальниця юридичного відділу Оксана Драган
Міс. Оклад / Індекса-ція Ранг За вислу-гу років Премія щомі-сячна / разова Відпускні / Оплата за час відрядже-ння / Матері-альна допомога Надбавка за високі досягнен-ня у праці Всьо-го на-рахо-вано До видачі
1 2 579 147 682 767 8 371 1 704 14 249 11 471
2 7 000 400 1 850 2 081   4 625 15 956 12 845
3 7 000 400 1 850     4 625 13 875 11 169
4 3 667 210 969 1 090 8 929 2 423 17 287 13 916
5 6 045 345 1 598 1 797   3 994 13 780 11 093
6 5 409 + 747 (індекса-ція) 309 1 430 1 608 7 357 + 16 130 ( оздоров.) 3 574 36 563 29 434
7 5 000 + 275 (індекса-ція) 286 1 321 1 487 733 ( відряджен.) 3 304 12 405 9 986
8 7 000 + 562 (індекса-ція) 400 1 850 2 081 +  5 000 (разова)   4 625 21 518 17 322
9 7 000 + 562 (індекса-ція) 400 1 850 2 775 16 321 (соц. пот.) 4 625 33 532 26 993
10 6 000 + 481 (індекса-ція) 343 1 586 2 379 1 602 3 964 16 355 13 166
11 4 455 + 432 (індекса-ція) 255 1 177 2 207 5 337 2 943 16 806 13 529
12 6 364 + 637 (індекса-ція) 364 1 682 3 784 + 10 000 (разова) 1 068 4 205 26 420 20 940

Начальниця відділу земельних відносин, екології та благоустрою Катерина Пшенична
Міс. Оклад / Індекса-ція Ранг За вислу-гу років Премія щомі-сячна / разова Відпускні / На соціально-побутові потреби / На оздоров-лення / Лікарняні за рахунок ПФУ / за рахунок установи Надбав-ка за високі дося-гнення у праці Всьо-го на-рахо-вано До видачі
1 7 000 400 2 220 2 165   4 810 16 595 13 359
2 7 000 400 2 220 2 165   4 810 16 595 13 359
3 3 182 182 1 009   8 972 (відпускні) 2 186 15 501 12 478
4 7 000 400 2 220 2 165   4 810 16 595 13 359
5 4 773 273 1 514 1 476 8 972 (відпускні) 3 280 20 286 16 330
6 5 409 + 690 (індекса-ція) 309 1 715 1 673 2 789 (відпускні) + 16 790 (оздоров.) 3 717 33 091 26 638
7 5 333 + 293 (індекса-ція) 305 1 691 1 649   3 665 12 937 10 414
8 1 217 + 98 (індексація) 70 386 376 + 5 000 (разова) 11 113 (за рах. ПФУ) +6 537 (за рах. установи) 837 25 634 20 635
9 7 000 + 562 (індекса-ція) 400 2 220 2 886 17 512 (соц. пот.) 4 810 35 390 28 489
10 7 000 + 562 (індекса-ція) 400 2 220 2 886 23 016 (відпускні) 4 810 40 894 32 919
11                
12 4773 + 478 (індекса-ція) 273 1 514 5 903 + 10 000 (разова)   3 280 25 742 20 629

Начальниця загального відділу Ірина Годунко
Міс. Оклад / Індекса-ція Ранг За вислу-гу років Премія щомі-сячна / разова Відпускні / На соціа-льно-побутові потреби / На оздоров-лення Надбав-ка за високі досягне-ння у праці Всьо-го нарахо-вано До видачі
1 5 158 221 1 345 1 513 2 443 (відпускні) 3 362 14 041 11 303
2 7 000 300 1 825 2 053   4 563 15 741 12 671
3 7 000 300 1 825     4 563 13 688 11 018
4 5 333 229 1 390 1 564 3 581 (відпускні) 3 476 15 574 12 537
5 7 000 300 1 825 2 053   4 563 15 741 12 671
6 5 409 + 806 (індекса-ція) 232 1 410 1 587 2 569 (відпускні) + 15 691 (оздоров.) 3 526 31 230 25 140
7 6 000 + 330 (індекса-ція) 257 1 564 2 346 1 538 (відпускні) 3 911 15 946 12 836
8 7 000 + 562 (індекса-ція) 300 1 825 2 053 + 5 000 (разова)   4 563 21 302 17 148
9 7 000 + 562 (індекса-ція) 300 1 825 2 053 16 479 (соц. пот.) 4 563 32 781 26 389
10 7 000 + 562 (індекса-ція) 300 1 825 2 738   4 563 16 987 13 674
11 3 818 + 370 (індекса-ція) 164 995 1 866 7 398 (відпускні) 2 489 17 101 13 766
12 7 000 + 701 (індекса-ція) 300 1 825 8 213 + 10 000 (разова)   4 563 32 601 23 654

Начальник відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці Павло Рудичек
Міс. Оклад / Індекса-ція Ранг За вислу-гу років Премія щомі-сячна/разова Відпускні / Лікарняні за рахунок ПФУ / за рахунок установи / На соціа-льно-побутові потреби / На оздоров-лення Надбав-ка за високі досягне-ння у праці Всьо-го нара-хо-вано До видачі
1 4 053 289 434 1 075 2 999 (за рах. установи) 2 388 11 239 9 047
2 7 000 500 750 1 856 2 999 (за рах. ПФУ) 4 125 17 231 13 871
3 7 000 500 750     4 125 12 375 9 962
4 7 000 500 750 1 856   4 125 14 231 11 456
5 5 409 386 580 1 434 3 236 (відпускні) 3 188 14 233 11 458
6 7 000 + 846 (індексція) 500 750 1 856   4 125 15 077 12 137
7 7 000 + 385 (індекса-ція) 500 750 1 856   4 125 14 616 11 766
8 2 435 + 195 (індекса-ція) 174 261 646 + 5 000 (разова) 9 609 (відпускні) 1 435 19 755 15 903
9 3 818 + 306 (індекса-ція) 273 409 1 013 6 660 (відпускні) + 14 991 (оздоров.) 2 250 29 721 23 925
10 7 000 + 562 (індекса-ція) 500 750 2 475 14 866 (соц. пот.) 4 125 30 278 24 373
11 7 000 + 679 (індекса-ція) 500 750 3 094   4 125 16 147 12 999
12 7 000 + 701 (індекса-ція) 500 750 7 425 + 10 000 (разова)   4 125 30 501 24 553

Начальник відділу соціального захисту населення Олександр Годунко
Міс. Оклад / Індекса-ція Ранг За вислу-гу років Премія щомі-сячна / разова На соці-ально-побутові потреби / На оздоров-лення / Відпускні Надбав-ка за високі досягне-ння у праці Всьо-го нара-хо-вано До видачі
1 6 632 568 1 800 2 025 499 (відпускні) 4 500 16 024 12 899
2 7 000 600 1 900 2 138   4 750 16 388 13 192
3 7 000 600 1 900     4 750 14 250 11 471
4 7 000 600 1 900 2 138   4 750 16 388 13 192
5 7 000 600 1 900 2 138   4 750 16 388 13 192
6 4 136 + 760 (індекса-ція) 355 1 123 1 263 6 294 (відпускні) 2 807 16 738 13 517
7 6 667 + 366 (індекса-ція) 571 1 810 2 036   4 524 15 974 12 859
8 2 130 + 171 (індекса-ція) 183 578 651+5 000 (разова) 16 857 (оздоров.) + 12 830 (відпускні) 1 446 39 846 32 076
9 6 364 + 511 (індекса-ція) 545 1 727 1 943   4 318 15 408 12 404
10 3 333 + 267 (індекса-ція) 286 905 1 357 17 139 (соц. пот.) + 11 742 (відпускні) 2 262 37 291 30 020
11 5 409 + 524 (індекса-ція) 464 1 468 2 753   3 670 14 289 11 502
12 5 409 + 541 (індекса-ція) 464 1 468 2 753 + 10 000 (разова) 2 729 (відпускні) 3 670 27 035 21 763

Начальник центру надання адміністративних послуг Микола Кохно
Міс. Оклад / Індекса-ція Ранг За вислу-гу років Премія щомі-сячна / разова На соці-ально-побутові потреби / На оздоров-лення / Відпуск-ні Надбав-ка за високі досягне-ння у праці Всьо-го нара-хо-вано До видачі
1 7 000 650 1 913 2 152   4 781 16 495 13 279
2 5 250 488 1 434 1 614 2 783 (відпуск-ні) 3 586 15 155 12 200
3 7 000 650 1 913     4 781 14 344 11 547
4 7 000 650 1 913 2 152   4 781 16 495 13 279
5 7 000 650 1 913 2 152   4 781 16 495 13 279
6 7 000 + 889 (індекса-ція) 650 1 913 2 152   4 781 17 384 13 994
7 3 667 + 202 (індекса-ція) 340 1 002 1 127 16 679 (оздоров.) + 10 460 (відпуск-ні) 2 504 35 980 28 964
8 5 478 + 440 (індекса-ція) 509 1 497 1 684 + 5 000 (разова)   3 742 18 349 14 771
9 7 000 + 562 (індекса-ція) 650 1 913 2 152   4 781 17 057 13 731
10 3 667 + 294 (індекса-ція) 340 1 002 1 503 17 103 (соц. пот.) + 7 721 (відпускні) 2 504 34 134 27 478
11 7 000 + 679 (індекса-ція) 650 1 913 3 586   4 781 18 608 14 980
12 7 000 + 701 (індекса-ція) 650 1 913 4 303 + 10000 (разова)   4 781 29 347 23 625

Начальниця служби у справах дітей Олена Лобзун
Міс. Оклад / Індекса-ція Ранг За вислу-гу років Премія щомі-сячна / разова Лікарняні за рахунок ПФУ / за рахунок установи / Відпускні / На соці-ально-побутові потреби / На оздоров-лення / Оплата за відрядже-ння Надбав-ка за високі досягне-ння у праці Всьо-го нара-хо-вано До видачі
1 7 011 711 3 088 2 432 4 391 (відпускні) 5 405 23 037 18 545
2 2 220 225 978 770 3 717 (за рах. установи) 1 712 9 621 7 745
3 7 400 750 3 260   6 690 (за рах. ПФУ) 5 705 23 805 19 163
4 5 286 536 2 329 1 834 2 205 (за рах. ПФУ) +3 675 (за рах. установи) 4 075 19 939 16 051
5 7 400 750 3 260 2 567 12 348 (відпускні) 5 705 32 030 25 784
6 1 345 + 593 (індекса-ція) 136 593 467 4 549 (відпускні) + 19 606 (оздоров.) + 19606 (соц. пот.) 1 037 47 865 38 531
7 7 048 + 366 (індекса-ція) 714 3 105 2 445 897 (відрядже-ння) 5 433 20 009 16 107
8 7 400 + 562 (індекса-ція) 750 3 260 2 567 + 5 000 (разова)   5 705 25 244 20 321
9 7 400 + 562 (індекса-ція) 750 3 260 2 567   5 705 20 244 16 296
10 7 400 + 562 (індекса-ція) 750 3 260 3 423   5 705 21 100 16 985
11 7 400 + 679 (індекса-ція) 750 3 260 4 279   5 705 22 072 17 768
12 2 355 + 223 (індекса-ція) 239 1 037 1 361 + 10 000 (разова) 22 967 (відпускні) 1 815 39 997 32 198

Начальниця фінансового відділу Галина Секо
Міс. Оклад / Індек-сація Ранг За вислу-гу років Премія щомісяч-на / разова На соці-ально-побутові потреби / Грошова допомога / Відпускні

Надбав-ка за високі досягне-ння  у праці

Всього нара-хо-вано До видачі
1 7 400 750 3 260 2 567   5 705 19 682 15 844
2 7 400 + 87 (індек-сація) 750 3 260 2 567   5 705 19 769 15 931
3 7 400 + 87 (індек-сація) 750 3 260     5 705 19 769 13 865
4 7 400 + 87 (індек-сація) 750 3 260 2 567   5 705 19 769 15 931
5 7400 + 283 (індек-сація) 750 3 260 2 567   5 705 19 965 16 282
6 7 400 + 367 (індек-сація) 750 3 260 2 567   5 705 19 792 16 140
7 2 114 214 931 734 20 007 (грошова допом.) + 14 611 (відпускні) 1 630 40 351 32 483
8 7 078 + 537 (індек-сація) 717 3 118 2 456 + 5 000 (до свята)   5 457 24 364 19 613
9 7 400 + 562 (індек-сація) 750 3 260 2 567   5 705 20 244 16 296
10 2 114 + 160 (індек-сація) 214 931 978 20 254 (соц. пот.) + 14 018 (відпускні) 1 630 40 300 32 442
11 7 400 + 679 (індек-сація) 750 3 260 4 279   5 705 22 072 17 768
12 7 400 + 701 (індек-сація) 750 3 260 6 333 + 10 000 (до свята)   5 705 34 148 27 489

Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Ніна Стасюк
Міс. Оклад / Індек-сація Ранг За вислу-гу років Премія щомі-сячна / разова На соці-ально-побутові потреби / Оздоров-лення / Відпускні Напруже-ність у роботі керівника Всього нара-хо-вано До видачі
1 7 400 750 2 038 3 056   5 094 18 338 14 578
2 7 400 750 2 038 3 056   5 094 18 338 14 578
3 7 400 750 2 038     5 094 15 281 12 149
4 7 400 750 2 038 2 292   5 094 17 573 13 971
5 5 718 + 479 (індек-сація) 580 1 574 1 771 4 467 (відпускні) 3 936 18 526 14 728
6 7 400 + 283 (індек-сація) 750 2 038 3 056   5 094 18 620 14 803
7 7 400 + 469 (індек-сація) 750 2 038 3 056   5 094 18 807 14 951
8 4 183 + 317 (індек-сація) 424 1 152 7 500 18 714 (оздоров.) + 8 874 (відпускні) 2 879 43 993 34 974
9 5 718 + 434 (індек-сація) 580 1 574 3 056 3 189 (відпускні) 3 936 18 487 14 697
10 7 400 + 562 (індек-сація) 750 2 038 7 641   5 094 23 483 18 669
11 7 400 + 679 (індек-сація) 750 2 038 3 056 7 400  (соц. пот.) 5 094 26 416 21 001
12 7 400 + 701 (індек-сація) 750 2 038 12 989   5 094 28 971 23 032

Дивіться також:  «На гальорах вй**ую із 17-ти років»: запитали у екскандидата від «Слуги народу» чи купував Lamborghini за 15 мільйонів


Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.

Підтримайте ЗСУ

Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське ЗМІ – підтримайте «Четверту владу»

Якщо знайшли помилку - виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Прокоментуйте