Зарплати начальників відділів Сарненської міської ради

Засідання Сарненського міськвиконкому
Джерело
Сарненська міська рада

«Четверта влада» регулярно висвітлює тему заробітних плат посадовців. Ми вже розказали вам скільки заробили керівники Сарненської міської ради. В цьому матеріалі читайте про офіційні доходи за 2022 рік середньої ланки міського менеджменту – начальників відділів.

Раніше ми вже проаналізували доходи працівників двох міських рад Рівненщини: Дубровицької та Корецької. Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».

Нижче таблиці із зарплатами кожного посадовця з усіма видами доплат з розшифровкою окремо за кожен місяць 2022 року.

Відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації

Начальник відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Володимир Рудковський

Міс.

Оклад / Індексація

Ранг

За вико-нання особ-ливо важ-ливої роботи

Премія щомі-сячна

Відпускні / Матері-альна допомога

Всього нара-ховано

До видачі

1 7 000 + 288 (індекс.) 300 3 650 16 425   27 663 22 269
2 4 900 + 201 (індекс.) 210 2 555 11 498 13 959 (відпускні) + 28 758 (оздор.) 62 081 49 975
3 5 727 + 235 (індекс.) 245 2 986 8 959   18 154 14 614
4 7 000 + 409 (індекс.) 300 3 650 10 950   22 309 17 959
5 7 000 + 541 (індекс.) 300 3 650 10 950   22 441 18 065
6 7 000 + 635 (індекс.) 300 3 650 14 783   26 368 21 226
7 5 667 + 539 (індекс.) 243 2 955 13 296 5 290 (відпускні) + 24 404 (соц. пот.) 52 394 42 177
8 8 878 + 671 (індекс.) 235 2 857 8 570 6 184 (відпускні) 27 395 22 053
9 3 600 + 858 (індекс.) 300 3 650 13 140   21 548 17 346
10 667 + 82 (індекс.) 29 348     1 125

1 108

 

Начальниця відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Анна Маковецька

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За вико-нання особливо важливої роботи

Премія щомі-сячна / До держ. свят

Матері-альна допомога на соц.-побут. потреби

Всього нарахо-вано

До видачі

11 2 864 + 403 (індекс.) 123 448 1 717 5 152   10 706 8 618
12 7 000 + 1 200 (індекс.) 300 1 095 4 198 12 593 + 25 576 (до держ. свят) 25 576 77 536 62 417

Відділ архітектури та містобудування

Начальник відділу архітектури та містобудування Ярослав Ражик

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За вико-нання особливо важливої роботи

Премія щомі-сячна / до держ свят

Відпускні / Допомога на оздоров-лення

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 000 + 288 (індекс.) 750 1 938 4 844 14 531   29 350 23 627
2 7 000 + 288 (індекс.) 750 1 938 4 844 14 531   29 350 23 627
3           38 190 (відпускні) 38 190 30 743
4 5 000 536 1 384 3 460 5 190   15 862 12 769
5 7 000 + 541 (індекс.) 750 1 938 4 844 7 266   22 338 17 982
6 3 818 + 346 (індекс.) 409 1 057 2 642 6 341 13 517 (відпускні) + 22 197 (оздор.) 50 327 40 513
7 7 000 + 666 (індекс.) 750 1 938 4 844 10 898   26 095 21 007
8 7 000 + 858 (індекс.) 750 1 938 4 844 7 266   22 655 18 237
9 7 000 + 858 (індекс.) 750 1 938 4 844 10 172   25 561 20 577
10 7 000 + 858 (індекс.) 750 1 938 4 844 10 898   26 288 21 162
11 7 000 + 985 (індекс.) 750 1 938 4 844 10 898   26 415 21 264
12 7 000 + 1 017 (індекс.) 750 1 938 4 844 14 531 + 26 351 (до держ. свят)   56 431 45 427

Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку

Начальник відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку Олександр Мацков

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За вико-нання особливо важливої роботи

Премія щомісячна / До держ. свят

Відпускні / Матері-альна допомога

Всього нарахо-вано

До видачі

1 5 895 + 242 (індекс.) 547 644 3 543 15 944 5 253 (відпускні) 32 069 25 815
2 7 000 + 288 (індекс.) 650 765 4 208 18 934   31 844 25 634
3 7 000 + 288 (індекс.) 650 765 4 208 12 623   25 533 20 554
4 7 000 + 409 (індекс.) 650 765 4 208 6 311   19 343 15 571
5 4 136 + 320 (індекс.) 384 452 2 486 3 729 11 522 (відпускні) 23 029 18 539
6 7 000 + 635 (індекс.) 650 765 4 208 10 098 19 509 (соц. пот.) 42 864 34 506
7 7 000 + 666 (індекс.) 650 765 4 208 9 467   22 755 18 318
8 3 652 + 448 (індекс.) 339 399 2 195 3 293 14 407 (відпускні) + 23 055 (оздор.) 47 788 38 469
9 7 000 + 858 (індекс.) 650 765 4 208 11 991   25 472 20 505
10 7 000 + 858 (індекс.) 650 765 4 208 12 623   26 103 21 013
11 7 000 + 985 (індекс.) 650 765 4 208 12 623   26 230 21 115
12 7 000 + 1 017 (індекс.) 650 765 4 208 12 623 + 26 16 (до держ. свят)   52 429 42 205

Організаційний відділ

Начальниця організаційного відділу Олена Токарчук

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За вико-нання особливо важливої роботи

Премія щомісячна / До держ. свят

Відпускні / Матері-альна допомога

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 000 + 288 (індекс.) 400 2 220 4 810 14 430   29 148 23 464
2 7 000 + 288 (індекс.) 400 2 220 4 810 14 430   29 148 23 464
3 7 000 + 288 (індекс.) 400 2 220 4 810 7 215   21 933 17 656
4 5 667 + 331 (індекс.) 324 1 797 3 894 5 841 3 850 (відпускні) 21 703 17 471
5 7 000 + 541 (індекс.) 400 2 220 4 810 7 215   22 186 17 860
6 7 000 + 635 (індекс.) 400 2 220 4 810 11 544   26 609 21 420
7 3 667 + 349 (індекс.) 210 1 163 2 520 5 669 19 061 (відпускні) + 24 398 (оздор.) 57 035 45 913
8 5 478 + 671 (індекс.) 313 1 737 3 764 5 647 26 181 (соц. пот.) 43 792 35 253
9 7 000 + 858 (індекс.) 400 2 220 4 810 10 101   25 389 20 438
10 5 333 305 1 691 3 665 8 246 4 369 (відпускні) 24 263 19 531
11 7 000 + 985 (індекс.) 400 2 220 4 810 18 038   33 453 26 930
12 7 000 + 1 017 (індекс.) 400 2 220 4 810 19 481 + 30 183 (до держ. свят)   65 111 52 414

Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення

Начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення Тарас Мельников

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За вико-нання особливо важливої роботи

Премія щомі-сячна / До держ. свят

Відпускні / Компен-сація за невик. відпустку / Матеріальна допомога / Лікарняні

 

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 000 + 288 (індекс.) 550 1 133 4 341 13 024 - 286 (утрим. лікарняні) 26 049 20 969
2 7 000 + 288 (індекс.) 550 1 133 4 341 13 024   26 335 21 200
3 7 000 + 288 (індекс.) 550 1 133 4 341 6 512   19 823 15 958
4 7 000 + 409 (індекс.) 550 1 133 4 341 6 512   19 945 16 056
5 7 000 + 541 (індекс.) 550 1 133 4 341 9 768   23 332 18 783
6 6 045 + 549 (індекс.) 475 978 3 749 11 810 4 243 (відпускні) 27 849 22 419
7 3 000 + 285 (індекс.) 236 647 1 941 7 280 13 573 (відпускні) + 5 090 (компенсац. за невик. відпустку) + 25 187 (оздор.) 57 240 46 078
8 7 000 + 858 (індекс.) 550 1 510 4 530 10 193   24 641 19 836
9 6 364 + 780 (індекс.) 500 1 373 4 118 11 737 3 390 (відпускні) 28 261 22 750
10 7 000 + 858 (індекс.) 550 1 510 4 530 13 590   28 038 22 571
11 6 682 + 941 (індекс.) 525 1 441 4 324 12 972 856 (відпускні) + 27 745 (соц. пот.) 55 486 44 666
12 7 000 + 1 017 (індекс.) 550 1 510 4 530 16 988 + 28 115 (до держ. свят)   59 710 48 067

Юридичний відділ

Начальниця юридичного відділу Олена Карпова

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За виконання особливо важливої роботи

Премія щомі-сячна / До держ. свят

Відпускні / Лікарняні

Всього нарахо-вано

До видачі

1 4 789 + 197 (індекс.) 479 1 317 3 293 11 854   21 929 17 653
2 5 600 + 230 (індекс.) 560 1 540 3 850 13 860 17 129 (лікар.) 41 770 34 430
3 1 273 + 52 (індекс.) 127 350 875   42 835 (відпускні) 45 513 36 638
4 3 000 + 175 (індекс.) 300 825 2 063 3 094   9 457 7 613
5 7 000 + 541 (індекс.) 700 1 925 4 813 7 219   22 197 17 869
6 7 000 + 635 (індекс.) 700 1 925 4 813 11 550 21 953 (соц. пот.) 48 576 39 104
7 3 000 + 285 (індекс.) 300 825 2 063 4 641 19 755 (відпускні) + 24 410 (оздор.) 55 279 44 723
8 6 391 + 783 (індекс.) 639 1 758 4 394 6 591   20 556 16 325
9 7 000 + 858 (індекс.) 700 1 925 4 813 17 325   32 621 26 260
10 7 000 + 858 (індекс.) 700 1 925 4 813 18 047   33 342 26 841
11 7 000 + 985 (індекс.) 700 1 925 4 813 18 047   33 470 26 943
12 7 000 + 1 017 (індекс.) 700 1 925 4 813 18 047 + 33406 (до держ. свят)   66 908 53 861

Відділ державної реєстрації

Начальник відділу державної реєстрації Наталія Мельник

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За викона-ння особ-ливо важливої роботи

Премія щомісячна / До держ. свят

Відпускні / Матері-альна допомога

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 000 + 288 (індекс.) 700 2 310 5 005 15 015   30 318 24 406
2 5 600 + 288 (індекс.) 560 1 848 4 004 12 012 4 020 (відпускні) 28 332 22 807
3 7 000 + 288 (індекс.) 700 2 310 5 005 7 508   22 810 18 362
4           31 189 (відпускні) 31 189 25 288
5 7 000 + 541 (індекс.) 700 2 310 5 005 7 508   23 063 18 385
6 7 000 + 635 (індекс.) 700 2 310 5 005 13 514   29 164 23 477
7 6 667 + 634 (індекс.) 667 2 200 4 767 14 300 985 (відпускні) + 26 114 (соц. пот.) 56 332 45 348
8 3 957 + 485 (індекс.) 396 1 306 2 829 6 365 13 790 (відпускні) + 29 894 (оздор.) 59 021 47 512
9 7 000 + 858 (індекс.) 700 2 310 5 005 14 264   30 137 24 260
10 3 333 + 409 (індекс) 333 1 100 2 383 7 150 14 692 (відпускні) 29 401 23 668
11 7 000 + 985 (індекс.) 700 2 765 5 233 15 698   32 380 26 066
12 4 773 + 694 (індекс.) 477 2 100 3 675 11 025 + 31 638 (до держ. свят) 10 529 (відпускні) 64 910 52 253

Відділ соціального захисту

Виконуючий обов'язки начальника відділу соціального захисту Юрій Фішман

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вис-лугу років

За вико-нання особ-ливо важл-ивої роботи

Премія щомі-сячна / До держ. свят

Відпу-скні / Компен-сація за невик. відпустку / Матері-альна допо-мога

За збіль-шення обсягів робіт

Всього нарахо-вано

До видачі

1 5 200 300 1 650 3 575 5 363   1 800 17 888 14 399
2 5 200 + 87 (індекс.) 300 1 650 3 575 5 363   1 800 17 974 14 469
3 5 200 + 87 (індекс.) 300 1 650 3 575 10 725   1 800 23 337 18 786
4 5 200 + 87 (індекс.) 300 1 650 3 575 10 725   1 800 23 337 18 786
5 5 200 + 283 (індекс.) 300 1 650 3 575 10 725   1 800 23 533 18 944
6 5 200 + 367 (індекс.) 300 1 650 3 575 13 943   1 800 26 835 21 602
30 1 238 + 92 (індекс.) 45 393 851 3 830 16 522 (відпускні) + 25 184 (соц. пот.) + 15 086 (за невик. відпустку) 429 63 696 51 275
8 5 200 + 562 (індекс.) 300 1 650 3 575 10 725   1 800 23 812 19 168
9 5 200 + 562 (індекс.) 300 1 650 3 575 13 943   1 800 27 029 21 758
10 5 200 + 562 (індекс.) 300 1 650 3 575 13 943   1 800 27 029 21 758
11 1 182 + 154 (індекс.) 68 375 813 2 438 19 039 (відпускні) + 27 029 (оздор.) 409 51 506 41 463
12 5 200 + 701 (індекс.) 300 1 650 3 575 13 943 + 26 848 (до держ. свят)   1 800 54 016 43 483

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи Олександр Сварицевич

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За вико-нання особ-ливо важ-ливої роботи

Премія щомі-сячна

Відпускні / Допо-мога до оздоров-лення

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 000 + 288 (індекс.) 300 2 920 5 110 15 330   30 948 24 913
2 1 750 75 730 1 278 3 833 22 300 (відпускні) 30 037 24 179
3 7 000 + 288 (індекс.) 300 2 920 5 110 15 330   30 948 24 913
4 7 000 + 409 (індекс.) 300 2 920 5 110 15 330   31 069 25 011
5 7 000 + 541 (індекс.) 300 2 920 5 110 11 498   27 368 22 032
6 7 000 + 635 (індекс.) 300 2 920 5 110 16 097   32 062 25 810
7 7 000 + 666 (індекс.) 300 2 920 5 110 11 498   27 493 22 132
8 5 174 + 634 (індекс.) 222 2 158 3 777 8 498 8 223 (відпускні) + 29 777 (оздор.) 58 463 47 063
9 7 000 + 858 (індекс.) 300 2 920 5 110 11 498   27 686 22 287
10 7 000 300 2 920 5 110 11 498   27 686 22 287
11 7 000 300 2 920 5 110 7 665   23 980 19 304
12 - 636 - 90 (індекс.) - 27 - 265 - 465 - 697 31 810 29 630 23 853

Відділ соціально-економічного розвитку

Начальник відділу соціально-економічного розвитку Ігор Янок

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За вико-нання особливо важливої роботи

Премія щомі-сячна / До держ. свят

Відпускні / Матері-альна допомога

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 000 + 288 (індекс.) 300 730 4 015 18 068   30 400 24 472
2 7 000 + 288 (індекс.) 300 730 4 015 18 068   30 400 24 472
3 7 000 + 288 (індекс.) 300 730 4 015 12 045   24 378 19 624
4 5 333 + 312 (індекс.) 229 556 3 059 4 589 10 223 (відпускні) 24 301 19 562
5 5 409 + 418 (індекс.) 232 564 3 103 9 308   19 033 15 322
6 7 000 + 635 (індекс.) 300 730 4 015 15 659   28 339 22 813
7 7 000 + 666 (індекс.) 300 730 4 015 15 056   27 767 22 352
8 5 783 + 709 (індекс.) 248 603 3 317 9 950 12 694 (відпускні) + 28 053 (соц. пот.) + 28 053 (оздор.) 89 408 71 974
9 4 773 + 585 (індекс.) 205 498 2 738 9 855   18 653 15 015
10 7 000 + 858 (індекс.) 300 730 4 015 15 056   27 959 22 507
11 7 000 + 985 (індекс.) 300 730 4 015 15 056   28 087 22 610
12 7 000 + 1 017 (індекс.) 300 730 4 015 15 056 + 28 023 (до держ. свят)   56 141 45 194

Відділ управління комунальною власністю

Начальниця відділу управління комунальною власністю Яна Шостак

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислу-гу років

За вико-нання особ-ливо важ-ливої роботи

Премія щомісячна / до держ. свят

Відпускні / Матері-альна допомога

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 000 + 288 (індекс.) 400 1 110 4 255 31 913   44 965 36 197
2 5 932 +244 (індекс.) 339 941 3 606 27 042 25 920 (відпускні) + 45 118 (соц. пот.) 109 140 87 858
3 2 864 + 244 (індекс.) 164 454 1 741 2 611   7 951 6 400
4 7 000 + 409 (індекс.) 400 1 110 4 255 6 383   19 557 15 743
5 1 273 + 98 (індекс.) 73 202 774 1 160 28 592 (відпускні) 32 171 25 898
6 7 000 + 635 (індекс.) 400 1 110 4 255 16 595   29 995 24 146
7 7 000 + 666 (індекс.) 400 1 110 4 255 15 956   29 387 23 656
8 3 043 + 373 (індекс.) 174 483 1 850 5 550 26 943 (відпускні) 38 416 30 925
9 5 409 + 663 (індекс.) 309 858 3 288 9 864   20 391 16 415
10 7 000 + 858 (індекс.) 400 1 110 4 255 12 765   26 388 21 242
11 6 045 + 851 (індекс.) 345 959 3 675 16 536 3 279 (відпускні) + 25 467 (оздор.) 58 157 46 817
12 7 000 + 1 017 (індекс.) 400 1 110 4 255 15 956 + 29 455 ( до держ. свят)   59 193 47 651

Загальний відділ

Начальниця загального відділу Олена Іванкова

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За викона-ння особливо важливої роботи

Премія щомі-сячна / До держ. свят

Відпускні / Матері-альна допомога / Лікарняні

Всього нарахо-вано

До видачі

1 5 158 + 212 (індекс.) 295 1 636 3 544 10 633 4 927 (відпускні) 26 404 21 256
2 5 250 + 216 (індекс.) 300 1 665 3 608 10 823 6 438 (лікар.) 28 299 22 781
3 7 000 + 288 (індекс.) 400 2 220 4 810 7 215   21 933 17 656
4 7 000 + 409 (індекс.) 400 2 220 4 810 7 215   22 054 17 754
5 3 500 + 270 (індекс.) 200 1 110 2 405 7 215 14 045 (відпускні) 28 745 23 140
6 6 364 + 586 (індекс.) 364 2 018 4 373 15 742 1 873 (відпускні) 31 319 25 212
7 6 667 + 634 (індекс.) 381 2 114 4 581 15 117 929 (відпускні) + 31 330 (соц. пот.) + 31 330 (оздор.) 93 082 74 931
8 6 696 + 821 (індекс.) 383 2 123 4 601 15 508 942 (відпускні) 31 073 25 014
9 2 227 + 273 (індекс.) 127 706 1 530 2 296 18 009 (відпускні) 25 169 20 261
10 5333 + 654 (індекс.) 305 1 691 3 665 13 743 4 685 (відпускні) 30 076 24 211
11 6 682 + 941 (індекс.) 382 2 119 4 591 20 661 944 (відпускні) 36 320 29 238
12 7 000 + 1 017 (індекс.) 400 2 220 4 810 18 038 + 35 310 (до держ. свят)   68 795 55 380

Відділ культури та молодіжної політики

Начальниця відділу культури та молодіжної політики Інна Колядич

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислу-гу років

За викона-ння особ-ливо важли-вої роботи

Премія щомі-сячна

Відпускні / Відря-дження / Матері-альна допомога

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 000 650 2 295 4 973 7 000   21 918 17 644
2 7 000 650 2 295 4 973 7 000   21 918 17 644
3 7 000 650 2 295 4 973 7 000   21 918 17 644
4 7 000 650 2 295 4 973 7 000   21 918 17 644
5 7 000 + 189 (індекс.) 650 2 295 4 973 7 000   22 106 17 795
6 7 000 + 270 (індекс.) 650 2 295 4 973 14 000   29 188 24 496
7 7 000 + 283 (індекс.) 650 2 295 4 973 24 481 14 346 (відпускні) 54 028 43 492
8 3 652 + 237 (індекс.) 339 1 197 2 594 3 652 34 435 (оздор.) 46 108 37 117
9

7 000 + 455 (індекс.)

650 2 295 4 973 14 918   30 290 24 383
10 7 000 + 455 (індекс.) 650 2 295 4 973 7 000 27 769 (соц. пот.) 50 142 40 364
11 6 364 + 515 (індекс.) 591 2 086 4 520 3 818 2 407 (відрядж.) 20 302 16 343
12 7 000 + 585 (індекс.) 650 2 295 4 973 29 907   45 409 36 555

Відділ фізичної культури і спорту

Начальник відділу фізичної культури та спорту Віктор Михайлицький

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За виконання особливо важливої роботи

Премія щомі-сячна

Відпускні / Матері-альна допомога / Відрядже-ння

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 000 550 1 510 4 530 7 000   20 590 16 575
2 7 000 550 1 510 4 530 7 000   20 590 16 575
3 7 000 550 1 510 4 530 3 500   17 090 13 757
4 7 000 550 1 510 4 530 4 900   18 490 14 884
5 7 000 + 189 (індекс.) 550 1 510 4 530 7 000   20 779 16 727
6 7 000 + 270 (індекс.) 550 1 510 4 530 14 000   27 860 22 428
7 2 000 + 81 (індекс.) 157 521 1 339 6 633 15 245 (відпускні) + 24 320 (оздор.) 50 296 40 488
8 7 000 + 455 (індекс.) 550 1 888 4 719 7 000   21 611 17 397
9 7 000 + 455 (індекс.) 550 1 888 4 719 7 000   21 611 17 397
10 7 000 + 455 (індекс.) 550 1 888 4 719 7 000   21 611 17 397
11 6 364 + 515 (індекс.) 500 1 716 4 290 3 818 1 968 (відрядж.) 19 171 15 433
12 7 000 + 585 (індекс.) 550 1 888 4 719 29 127 21 611 (соц. пот.) 65 480 52 711

Відділ загальної середньої та інклюзивної освіти управління освіти

Заступниця начальника управління - начальниця відділу загальної середньої та інклюзивної освіти управління освіти Світлана Коркош

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За викона-ння особливо важливої роботи

Премія щомі-сячна

Відпускні / Оздоров-лення / Лікарняні / Донарах. за минул. період

 

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 275 700 798 4 386 10 000   23 159 18 411
2 7 275 + 174 (індекс.) 700 798 4 386 10 000   23 332 18 549
3 7 275 700 798 4 386 12 500   25 659 20 399
4 3 811 + 347 (індекс.) 367 418 2 298   12 751 (відпускні) 19 991 15 893
5 7 275 + 569 (індекс.) 700 1 196 4 386 13 159 1 405 (дорах.) 28 690 22 809
6 7 275 + 506 (індекс.) 700 1 196 4 785 14 355   28 817 22 910
7 5 889 + 429 (індекс.) 567 968 3 712 16 705 3 600 (відпускні) + 28 678 (оздор.) 60 549 48 136
8 7 275 + 715 (індекс.) 700 1 196 4 586 13 757   28 229 22 442
9 6 283 + 618 (індекс.) 605 1 033 3 960 13 881 (в т. ч. святкова) 2 726 (відпускні) 29 105 23 139
10 5 196 + 511 (індекс.) 500 854 3 275 15 722 4 911 (лікар.) 30 970 24 670
11 7 275 + 837 (індекс.) 700 1 196 4 586 23 387 3 012 (лікар.) 40 992 32 619
12 7 275 + 864 (індекс.) 700 1 196 4 586 30 265 (в т. ч. святкова)   44 886 35 685

Відділ дошкільної та позашкільної освіти управління освіти

Начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти управління освіти Марія Макаревич

Міс.

Оклад / Індексація

Ранг

За виконання особливо важливої роботи

Премія щомісячна

Відпускні / Оздоров-лення

Всього нарахо-вано

До видачі

1 6 415 300 3 650 8 000   18 365 14 600
2 7 000 + 174 (індекс.) 300 3 650 6 400 2 199 (відпускні) 19 722 15 679
3 5 950 255 3 103 10 000   19 308 15 349
4 3 667 + 347 (індекс.) 157 1 912   10 839 (відпускні) 16 922 13 543
5 7 000 + 569 (індекс.) 300 3 650 10 950   22 469 17 863
6 7 000 + 506 (індекс.) 300 3 650 12 593   24 049 19 119
7 5 000 + 379 (індекс.) 214 2 607 9 386 4 434 (відпускні) + 23 183 (оздор.) 45 203 34 936
8 7 000 + 715 (індекс.) 300 3 650 10 950   22 615 17 979
9 7 000 + 715 (індекс.) 300 3 650 12 950 (в т.ч.святкова)   24 615 19 569
10 7 000 + 715 (індекс.) 300 3 650 8 760   20 425 16 238
11 7 000 + 837 (індекс.) 300 3 650 10 950   22 737 18 076
12 7 000 + 864 (індекс.) 300 3 650 21 900 (в т.ч.святкова)   33 714 26 803

Відділ інвестиційного розвитку

Начальник відділу інвестиційного розвитку Ігор М'якішев

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За виконання особливо важливої роботи

Премія щомі-сячна / До держ. свят

Відпускні / Матері-альна допомога / Лікарняні

Всього нарахо-вано

До видачі

1 6 263 + 258 (індекс.) 403 1 333 3 999 11 998 1 839 (відпускні) 26 093 21 005
2 5 950 + 245 (індекс.) 383 1 267 3 800 11 399 6 110 (лікар.) 29 152 23 467
3 7 000 + 288 (індекс.) 450 1 490 4 470 6 705   20 403 16 424
4 7 000 + 409 (індекс.) 450 1 490 4 470 6 705   20 524 16 522
5 7 000 + 541 (індекс.) 450 1 490 4 470 10 058   24 008 19 327
6 7 000 + 635 (індекс.) 450 1 490 4 470 14 081   28 126 22 641
7 3 667 + 349 (індекс.) 236 780 2 341 7 024 12 325 (відпускні) 26 772 21 511
8 5 783 + 709 (індекс.) 372 1 231 3 693 11 078 13 193 (відпускні) + 27 704 (оздор.) 63 762 51 328
9 4 773 + 585 (індекс.) 307 1 016 3 048 8 686   18 414 14 823
10 7 000 + 858 (індекс.) 450 1 490 4 470 14 081 27 317 (соц. пот.) 55 665 44 811
11 7 000 + 985 (індекс.) 450 1 490 4 470 13 410   27 805 22 383
12 7 000 + 1 017 (індекс.) 450 1 490 4 470 16 763 + 28 077 (до держ. свят)   59 267 47 710

Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи

Начальниця відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи Оксана Сорока

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За вико-нання особливо важливої роботи

Премія щомі-сячна / До держ. свят

Відпускні / Компен-сація за невик. відпустку / Лікарняні / Матері-альна допомога

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 000 + 288 (індекс.) 750 1 550 4 650 13 950   28 188 22 691
2 6 650 + 273 (індекс.) 713 1 473 4 418 13 253 3 481 (відпускні) +35 163 (соц. пот.) 65 422 52 665
3 7 000 + 288 (індекс.) 750 1 550 4 650 6 975   21 213 17 076
4 2 667 + 156 (індекс.) 286 590 1 771 5 314 3 396 (відпускні) 14 180 11 415
5           41 230 (лікар.) 41 230 33 190
6           42 816 (лікар.) 42 816 34 467
7           44 476 (лікар.) 44 476 35 803
8 3 957 + 485 (індекс.) 424 876 2 628 3 942 52 358 (лікар.) 64 670 52 059
9 5409 + 663 (індекс.) 580 1 198 3 593 10 241 5 757 (лікар.) 27 440 22 089
10 5 000 + 613 (індекс.) 536 1 107 3 321 12 455 7 112 (відпускні) + 3 485 (лікар.) 33 629 27 072
11 3 500 + 493 (індекс.) 375 775 2 325 5 580 20 028 (відпускні) + 4 355 (за невик. відпустку) + 30 043 (оздор.) 67 474 54 316
12 6 682 + 971 (індекс.) 716 1 480 4 439 16 645 + 29 836 (до держ. свят) 3 518 (відпускні) 64 285 51 750

Відділ фінансово-господарського забезпечення фінансового управління

Начальниця відділу фінансово-господарського забезпечення фінансового управління Олена Зубчинська

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За вико-нання особливо важливої роботи

Премія щомі-сячна

Відпускні / Матері-альна допомога

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 000 + 174 (індекс.) 700 1 540 4 620 12 474   26 508 21 339
2 7 000 + 263 (індекс.) 700 1 540 4 620 13 167   27 290 21 968
3 3 182 + 79 (індекс.) 318 700 2 100 7 560 13 616 (відпускні) 27 555 22 182
4 5 667 + 235 (індекс.) 567 1 247 3 740 5 610 6 316 (відпускні) 23 381 18 822
5 7 000 + 417 (індекс.) 700 1 540 4 620 12 474   26 751 21 534
6 7 000 + 506 (індекс.) 700 1 540 4 620 12 474 4 957 (відпускні) + 26 796 (оздор.) 58 592 47 167
7 6 000 + 455 (індекс.) 600 1 320 3 960 11 880   24 215 19 493
8 7 000 + 715 (індекс.) 700 1 540 4 620 18 018   32 593 26 237
9 5 091 + 520 (індекс.) 509 1 120 3 360 13 104 9 972 (відпускні) 33 676 27 109
10 7 000 + 715 (індекс.) 700 1 540 4 620 18 018 32 479 (соц. пот.) 65 072 52 383
11 7 000 + 824 (індекс.) 700 1 540 4 620 18 018   32 702 26 325
12 7 000 + 851 (індекс.) 700 1 540 4 620 74 844 (в т.ч. до дня міс. самов)   89 555 72 092

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Начальниця відділу фінансово-господарського забезпечення Ольга Думніцька

Міс.

Оклад / Індек-сація

Ранг

За вислугу років

За вико-нання особливо важливої роботи

Премія щомі-сячна / до держ. свят

Відпускні / Матері-альна допомога

Всього нарахо-вано

До видачі

1 7 000 + 288 (індекс.) 400 2 220 4 810 36 075   50 793 40 888
2 5 600 + 230 (індекс.) 320 1 776 3 848 28 860 22 287 (відпускні) + 53 784 (оздор.) 116 705 93 947
3           51 319 (відпускні) 51 319 41 312
4 3 333 + 195 (індекс.) 190 1 057 2 290 3 436   10 502 8 454
5 6 364 + 492 (індекс.) 364 2 018 4 373 13 118 7 410 (відпускні) + 53 332 (соц. пот.) 87 471 70 414
6 5 727 + 520 (індекс.) 327 1 816 3 935 23 022 1 431 (відпускні) 36 780 29 608
7 7 000 + 666 (індекс.) 400 2 220 4 810 28 139   43 234 34 803
8 7 000 + 858 (індекс.) 400 2 220 4 810 25 253   40 541 32 635
9 7 000 + 858 (індекс.) 400 2 220 4 810 28 139   43 427 34 958
10 7 000 + 858 (індекс.) 400 2 220 4 810 32 468   47 756 38 443
11 7 000 + 985 (індекс.) 400 2 220 4 810 39 683   55 098 44 354
12 5 727 + 832 (індекс.) 327 1 816 3 935 23 022 + 51 427 (до держ. свят) 8 784 (відпускні) 95 872 77 177

 Дивіться також: Зарплати, премії, матеріальна допомога управлінців Сарненської громади


Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.

Підтримайте ЗСУ

Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське ЗМІ – підтримайте «Четверту владу»

Якщо знайшли помилку - виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Прокоментуйте