Допомога психіатра: за що не треба платити у Острозькій та Орлівській психлікарнях і в центрі психічного здоров’я

З першого квітня психікарні можуть почати надавати психіатричну допомогу людям удома, якщо це дозволятиме стан пацєнтів
Джерело
Стоп-кадр з фільму «Сто років ізоляції» на UA:Перший

З квітня 2020 року пацієнти мають право отримувати частину медичних послуг у лікарнях безкоштовно. До 31 березня діяла Програма медгарантій за 2020 рік, а з 1 квітня стартує нова програма.

У цьому матеріалі розповідаємо про безкоштовні послуги у Острозькій та Орлівській обласних психіатричних лікарнях та Рівненському обласному центрі психічного здоров'я населення. 

Острозька обласна психлікарня

Виконувачка обов'язків директорки Острозької обласної психлікарні Катерина Гарасевич повідомила, що наразі у закладі надають безкоштовні послуги за двома пакетами, щодо яких уклали договір з Національною службою здоров'я. Договір діяв до 31 березня.

Заклад надавав безоплатну допомогу за такими напрямками:

 • Психіатрична допомога дорослим та дітям;
 • Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії.

За даними НСЗУ, з січня по квітень 2021 року лікарні виплатили 5 мільйонів 325 тисяч 707 гривень за ці пакети послуг.

Надання медичних послуг, які включені у пакети, виконуються в повному обсязі. Хворого приймають у стаціонар за наявності негативного ПЛР-тесту.

З 1 квітня лікарня планує укласти договори за такими пакетами медпослуг:

 • Стаціонарна психіатрична допомога;
 • Стаціонарна паліативна меддопомога дорослим та дітям;
 • Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії;
 • Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами (допомога на дому).

Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення

Виконувач обов'язків генерального директора Рівненського обласного центра психічного здоров'я населення Олег Колбач повідомив, що до 1 квітня з НСЗУ був укладений договір на два пакети безкоштовних послуг.

Пакети, які діяли до 1 квітня:

 • Психіатрична допомога дорослим та дітям;
 • Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії.

З 1 квітня центр має укласти договір на такі пакети:

 • Стаціонарна психіатрична допомога;
 • Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії;
 • Меддопомога в амбулаторних умовах.

Обласна психіатрична лікарня у селі Орлівка

Директор закладу Микола Пахнюк (на момент публікації він уже звільнився – ред.) повідомив, що у психлікарні в селі Орлівка Сарненського району надають безоплатну допомогу за пакетом «Психіатрична допомога».

За інформацією Національної служби здоров'я, із січня по лютий 2021 року лікарня отримала 3 мільйони 487 тисяч 848 гривень.

З 1 квітня заклад планує укладати договір за пакетом «Стаціонарна психіатрична допомога», а з 1 липня – «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами» (психіатрична допомога на дому).

Коли вводиться «червона» зона, у закладі надають екстрену допомогу, а планова госпіталізація обмежена.

Які послуги входять у пакети

Психіатрична допомога:

 • надання психіатричної допомоги, що включає проведення досліджень, психодіагностичних тестів, застосування фармакотерапії, психотерапії, методів психологічного впливу та реабілітації, а також інші послуги відповідно до специфікацій;

 • лікування залежностей.

Послуги надаються за наявності:

 • направлення лікаря ПМД або направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • направлення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
 • за рішенням суду, у випадку, якщо пацієнт не дає згоди на госпіталізацію відповідно до закону України «Про психіатричну допомогу».

Стаціонарна психіатрична допомога:

 • стаціонарна психіатрична допомога при розладах психіки та поведінки за наявності показань до госпіталізації;
 • психіатричний огляд пацієнта з визначенням потреби у госпіталізації, а також формування його індивідуального плану лікування і реабілітації;
 • проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: натрій, калій, кальцій, хлор);
 • визначення наявності психоактивних речовин сертифікованими в Україні експрес-методами (тест-смужки для дослідження сечі та інші);
 • визначення алкоголю в організмі сертифікованими експрес-методами (тест-смужки на визначення в слині, сечі, крові, аналізатори повітря, що видихається, тощо);
 • загальний аналіз сечі;
 • швидкі тести на вагітність та інші лабораторні дослідження;
 • проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема:
 • електрокардіографія (ЕКГ), УЗД, в тому числі із проведенням доплерографії;
 • рентген та інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів;
 • проведення необхідних психодіагностичних тестів в динаміці;
 • фармакотерапія, психотерапія, використання методів психологічного впливу та реабілітації;
 • цілодобовий лікарський супровід та медсестринський догляд за пацієнтами;
 • своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, які цього вимагають, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів;
 • забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами;
 • харчування пацієнтів в умовах стаціонару;
 • лікування в умовах психіатричного стаціонару супутніх захворювань у разі їх загострень за відсутності показань для переведення до іншого закладу/підрозділу.

Послуги надаються за наявності:

 • направлення сімейного лікаря або направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • доставлення поліцейськими в межах положення про поліцейське піклування відповідно до статті 41 Закону України «Про національну поліцію»;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • за рішенням суду, у випадку, якщо пацієнт/пацієнтка не дає згоди на госпіталізацію відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».

Стаціонарна паліативна меддопомога:

 • складання плану спостереження за пацієнтом, який потребує паліативної допомоги;

 • проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнтів;

 • проведення необхідних інструментальних обстежень: ЕКГ, УЗД і рентгену; 
 • надання за показаннями кисневої терапії та респіраторної підтримки з урахуванням письмової згоди пацієнта або його законних представників;
 • своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, під час виконання всіх болісних процедур;
 • організація надання стаціонарного лікування та діагностики у відділеннях/закладах відповідного профілю надання медичної допомоги (в т. ч. в умовах інтенсивної терапії) за наявності показань з урахуванням письмової згоди пацієнта або його законних представників.

Умови надання послуг:

 • направлення сімейного або лікуючого лікаря;
 • направлення лікаря мобільної паліативної служби;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами:

 • видача препаратів ЗПТ (замісної підтримувальної терапії);

 • складання плану спостереження та лікування;
 • моніторинг лікування;
 • скринінги та консультування пацієнтів;
 • направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

Підстава для надання послуг – скерування від лікуючого лікаря.

Меддопомога в амбулаторних умовах:

 • надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної допомоги;

 • проведення необхідних лабораторних досліджень;
 • проведення необхідних інструментальних досліджень;
 • встановлення або зняття діагнозу, визначення способів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта;
 • призначення та/або корекція медикаментозного лікування;
 • динамічне спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями;
 • надання медичної допомоги пацієнтам за зверненням до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта.

З повним переліком послуг та досліджень можна ознайомитись тут.

Підстави надання послуг:

 • направлення сімейного лікаря або направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-психіатра, лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами:

 • надання психіатричної допомоги за місцем перебування пацієнта та амбулаторно (за бажанням пацієнта) – профілактика рецидивів, лікування і психосоціальна реабілітація осіб із тяжкими та/або комплексними розладами психіки та поведінки;

 • надання допомоги пацієнтам із тяжкими та/або комплексними розладами психіки та поведінки, та/або у яких виявляють підвищений ризик загострень, а також пацієнтам із низькою схильністю до лікування;
 • забезпечення психіатричного огляду пацієнта з визначенням важкості розладу психіки та поведінки;
 • формування із залученням пацієнта та/або його законного представника індивідуального плану лікування і реабілітації для досягнення одужання або стійкої ремісії та попередження рецидиву;
 • відвідування пацієнта за місцем його перебування та амбулаторні візити пацієнта (за його бажанням) за місцем базування мобільної мультидисциплінарної команди до його одужання або стійкої ремісії та попередження рецидиву;
 • психологічна підтримка членів родини пацієнта, навчання технік самодопомоги, інформування та роз’яснення про проблеми з психічним здоров’ям та їх вплив;
 • проведення необхідних психодіагностичних тестів в динаміці;
 • застосування методів психологічного впливу та психотерапевтичних інтервенцій;
 • визначення потреби пацієнта у фармакотерапії, призначення медикаментозного лікування і слідкування за дотриманням призначеного лікування;
 • моніторинг побічної дії призначеного лікування та його корекція в разі потреби;
 • визначення потреби пацієнта в отриманні паліативної допомоги та за потреби направлення на отримання стаціонарної паліативної допомоги або паліативної допомоги, що надається мобільною паліативною бригадою;
 • оцінка соматичного стану пацієнта із видачею направлення за наявності показань для надання вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • соціальна, соціально-трудова адаптація та соціальна реабілітація осіб із розладами психіки та поведінки;
 • надання своєчасної невідкладної меддопомоги у станах, що загрожують життю і виникли під час надання медичних послуг пацієнту, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Умови для отримання послуг:

 • направлення лікаря-психіатра; 
 • направлення сімейного лікаря. 

Якщо наша діяльність вам подобається і ви вважаєте її важливою – підтримайте «Четверту владу». Завдяки підтримці ми зможемо працювати ще краще.

Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.

Якщо знайшли помилку - виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Прокоментуйте