Безкоштовна та платна медична допомога: список послуг Березнівської центральної міської лікарні

Розповідаємо про платні та безоплатні послуги у Березнівській центральній міській лікарні
Джерело
Архівний скріншот з відео «Четвертої влади» 2020 року

Ми продовжуємо розповідати про безоплатні та платні послуги, які пацієнти можуть отримати у лікарнях Рівненщини. У цій публікації розповідаємо про медичні послуги у Березнівській центральній міській лікарні.

Головлікар Березнівської ЦМЛ Василь Піддубний повідомив, що Національна служба здоров'я фінансує лікарні 11 напрямків послуг. Саме ці послуги є безоплатними для пацієнтів.

Це такі напрямки:

 • Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
 • Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
 • Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах;
 • Медична допомога при пологах;
 • Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах;
 • Езофагогастроскопія;
 • Колоноскопія;
 • Цистоскопія;
 • Ведення вагітності в амбулаторних умовах;
 • Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня;
 • Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання меддопомоги із залученням лікарів-інтернів.  

Далі розповідаємо, які саме послуги входять у кожен із напрямків і вже є оплачені Національною службою здоров'я.

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

 • Первинний огляд пацієнта лікарем з визначенням його/її маршрутизації;
 • Проведення необхідних лабораторних та інструментальних обстежень;
 • Передопераційний огляд пацієнта лікарем-анестезіологом;
 • Проведення хірургічних операцій;
 • Своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, при необхідності – процедурна седація, на всіх етапах діагностики та лікування, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів;
 • Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів;
 • Забезпечення післяопераційного моніторингу та подальшої медикаментозної терапії;
 • Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів;
 • Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами;
 • Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей;
 • Надання реабілітаційних послуг за відсутності протипоказань в гострому періоді реабілітації, тощо.

Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій

 • Забезпечення первинного огляду пацієнта;
 • Проведення необхідних лабораторних та  інструментальних обстежень;
 • Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
 • Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів;
 • Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності;
 • Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів;
 • Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією;
 • Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду;
 • Проведення заходів із профілактики захворювань;
 • Направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи;
 • Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

Медична допомога при гострому мозковому інсульті

 • Первинний огляд пацієнта лікарем-невропатологом та/або лікарем-нейрохірургом, який має підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті;
 • Невідкладне проведення нейровізуалізації всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт (не пізніше 60 хвилин з моменту звернення пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт в заклад або доставлення його/її бригадою швидкої);
 • Забезпечення анестезіологічного супроводу пацієнта для проведення нейровізуалізації;
 • Моніторинг клінічних, лабораторних, інструментальних показників;
 • Проведення лабораторних та інструментальних досліджень у цілодобовому режимі у закладі;
 • Проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідними лікарськими засобами;
 • Направлення пацієнта в інший заклад, який може проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання;
 • Лабораторний та нейровізуалізаційний контроль після проведення системної тромболітичної терапії;
 • Направлення пацієнта в інший заклад, який може проводити нейрохірургічні втручання;
 • Своєчасне проведення седації, анестезії та знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур;
 • Забезпечення лікарськими засобами та медвиробами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, визначеними Нацпереліком основних лікарських засобів, тощо.

Медична допомога при пологах

 • Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів;
 • Ведення неускладнених вагінальних пологів;
 • Ведення ускладнених вагінальних пологів із застосуванням акушерських інтервенцій;
 • Проведення ургентного та планового кесаревого розтину;
 • Моніторинг стану роділлі і плода (включаючи зовнішній моніторинг), породіллі та новонародженого;
 • Зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, у тому числі медикаментозне через застосування епідуральної аналгезії та інших методів знеболення;
 • Анестезія під час операції та післяпологових акушерських процедур, у т.ч. з епідуральною анестезією;
 • Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів;
 • Проведення лабораторних та інструментальних обстежень у цілодобовому режимі;
 • Забір матеріалу та проведення гістологічного дослідження;
 • Проведення інтенсивної терапії жінкам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів;
 • Проведення заходів з первинної реанімації та стабілізації стану новонароджених.

Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах

 • Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної та третинної амбулаторної допомоги;
 • Проведення необхідних лабораторних досліджень;
 • Встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта;
 • Призначення та/або корекція медикаментозного лікування;
 • Динамічне спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями;
 • Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару;
 • Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до травматологічних пунктів;
 • Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта;
 • Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах;
 • Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур;
 • Ведення вагітності.

Ведення вагітності в амбулаторних умовах

 • Динамічне спостереження за перебігом вагітності, включаючи контроль за станом здоров’я вагітних, повнотою обстежень, консультацій, виконанням лікувально-профілактичних заходів;
 • Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень;
 • Організація забору та транспортування біологічного матеріалу для проведення досліджень;
 • Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань;
 • Своєчасне виявлення вагітних, які належать до груп ризику (визначення групи ризику, виду ризику та оцінка його ступеня), з наступним дотриманням у веденні вагітності регіоналізації в центрах перинатальної допомоги;
 • Направлення вагітної з екстрагенітальним захворюванням до інших спеціалістів для спільного спостереження лікарем-акушером-гінекологом та лікарем-спеціалістом відповідного профілю;
 • Своєчасне направлення вагітних для отримання стаціонарної допомоги в перинатальні центри за їх письмовою згодою;
 • Надання невідкладної медичної допомоги вагітним, виклик швидкої та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття, визначення подальшої маршрутизації за їх письмовою згодою;
 • Організація занять у «Школі відповідального батьківства» із залученням членів сім’ї до навчання;
 • Підготовка до пологів з наданням інформаційної, психологічної підтримки та проведенням практичних занять;
 • Надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів, тощо.

Хірургічні операції в умовах стаціонару одного дня 

 • Забезпечення планової госпіталізації пацієнта при наявності в нього відповідного обсягу досліджень до запланованої операції;
 • Забезпечення огляду пацієнта лікуючим лікарем перед наданням медичної послуги;
 • Передопераційний огляд пацієнта лікарем-анестезіологом;
 • Проведення лабораторних обстежень у разі виникнення ускладнень;
 • Проведення у разі виникнення ускладнень додаткових інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, у тому числі ЕКГ, рентгендослідження, УЗД, тощо;
 • Проведення анестезіологічного забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних процедур та операції;
 • Проведення при наявності показань гістологічного, цитологічного досліджень матеріалу, отриманого при проведенні операції;
 • Забезпечення медичного спостереження за пацієнтом після оперативного лікування або іншого втручання профільним лікарем-спеціалістом, медсестринським персоналом, а також лікарем-анестезіологом у разі проведення анестезії;
 • Забезпечення післяопераційного знеболення при наявності показань відповідно до типу операції;
 • Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів;
 • Надання пацієнту рекомендацій щодо подальшого медикаментозного та відновлювального лікування в амбулаторних умовах.

З повним переліком безкоштовних послуг по кожному пакету можна ознайомитись на сайті НСЗУ.

Головлікар повідомляє, що пацієнти повинні платити за медичні послуги, якщо не мають направлення від лікаря, за медичні огляди у різних лікарів та транспортні послуги.

Види платних послуг у Березнівській ЦМЛ:

 • Медичні огляди;
 • Лабораторні, діагностичні послуги та консультації без направлення;
 • Консультації профільних лікарів без направлення лікаря;
 • УЗД без направлення лікаря (для жінок і чоловіків);
 • Фізіотерапевтичні процедури;
 • Рентгенографія.

Є дві послуги, які під час воєнного стану надаються безоплатно: попередній медичний огляд для отримання довідки на носіння зброї та медичний огляд військовозобов’язаної особи складом призовної медкомісії.

Проте адвокат, представник громадської організації «Платформа прав людини» Євген Воробйов розповідає, що медогляд військовозобов’язаної особи має бути безоплатним не тільки у період дії воєнного стану. 

– Ця послуга має бути безкоштовна за рахунок військкомату. За статтею 7 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», якщо у лікарні просять заплатити за цю медпослугу, це повинні зробити військкомати. А НСЗУ цю послугу лікарні не покриває, – роз'яснює адвокат.

Основні послуги, за які треба платити у Березнівській лікарні без направлення лікаря:

 • Загальний аналіз крові – 66 гривень;
 • Загальний аналіз сечі – 40 гривень;
 • Консультація лікаря-хірурга – 66 гривень;
 • Консультація лікаря-офтальмолога – 88 гривень;
 • Консультація лікаря-онколога – 88 гривень;
 • Флюорографія – 46 гривень;
 • ЕКГ – 58 гривень;
 • Цистоскопія – 325 гривень;
 • Колоноскопія – 406 гривень;
 • Колоноскопія зі знеболенням – 580 гривень;
 • Комплексне УЗД (печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка) – 261 гривня;
 • Комплексне УЗД матка і яєчники – 166 гривень;
 • УЗД щитовидки – 135 гривень;
 • Електрофорез – 52 гривні;
 • Ультразвукова терапія – 26 гривень;
 • Рентген грудної клітки для дорослих – 116 гривень (з вартістю плівки), 81 гривня (без вартості плівки);
 • КТ – 590 гривень.

Окрім того платними також є:

 • Попередній профілактичний медогляд при прийнятті на роботу – 377 гривень для чоловіків і 443 гривні для жінок;
 • Медогляд для вступників у навчальні заклади – 531 гривня;

З повним списком платних послуг можна ознайомитись тут.

Дивіться також: За що не треба платити пацієнтам у Здолбунівській міській лікарні

Безкоштовні послуги: за що не мають платити пацієнти Клеванської лікарні

Які послуги безкоштовні в Рівненській міській лікарні №2

За що непотрібно платити в Острозькій районній лікарні

Безплатна медицина: за що пацієнти Сарненської райлікарні не мають платити

Які послуги безкоштовні в Костопільській центральній районній лікарні

Діагностика та операції: які безоплатні послуги є в Рівненській обласній лікарні

За які послуги не треба платити у Центральній міській лікарні Рівного

За які послуги в Рівненському обласному діагностичному центрі не треба платити


Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.

Підтримайте ЗСУ

Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське ЗМІ – підтримайте «Четверту владу»

Якщо знайшли помилку - виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Прокоментуйте