Які 47 корупційних ризиків у роботі депутатів та посадовців Рівного знайшли дослідники

Нещодавно у Рівному з'явився такий білборд, автори проекту антикорупційної програми жартують, що варто цю пропозицію включити в антикорупційну програму
Джерело
Колаж на основі фото «Четвертої влади» (Влада Мартинчука і Ольги Підгородецької)

У роботі Рівненської міської ради та її виконавчого комітету представники громадського проєкту «Зменшення корупції у Західній Україні» знайшли 47 корупційних ризиків. В матеріалі читайте про всі ці ризики, про те як їх визначали і що саме пропонують антикорупційні дослідники, для зменшення корупції.

Як шукали корупційні ризики

– Ми провели аналіз рішень Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень мера з 2020 року, проаналізували Звіт державного фінансового аудиту бюджету Рівного за період з 01 січня 2018 по 30 вересня 2021, Стратегію розвитку Рівненської громади до 2027 року, – розповідає керівниця проєкту «Зменшення корупції у Західній Україні» Мирослава Примак.

– Крім того, інтерв'ювали та анкетували більше 30-ти представників бізнесу, громадських активістів Рівного, колишніх та нинішніх депутатів та працівників Рівнеради.

Також дослідники промоніторили медіа, аналізували публічні закупівлі, інформацію, розміщену на сайті Рівнеради та комунальних підприємств, які отримали найбільше бюджетних коштів: ШЕУ, Трест зеленого господарства, Міськсвітло, КАТП-1728, Спецкомбінат.

Загалом роботу провадили на основі Каталогу корупційних ризиків Національного агентства запобігання корупції.

Ми дещо спростили офіційно-ділову мову документу і значно скоротили частину тексту, якщо хочете почитати в оригіналі – він за посиланням.

Дослідники нам повідомили, що це ще не остаточний список корупційних ризиків, який вони планують передати в Рівненську міську раду. Вони ще працюють над його вдосконаленням.

Антикорупційна сфера

Корупційний ризик №1:

♦ Відсутність процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності Рівненської міської ради.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

В Рівненській міській раді та її виконавчих органах не в повній мірі впроваджений процес з управління корупційними ризиками. Це не дозволяє виявляти недосконалості у діяльності ради, які можуть призводити до корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення та має негативний вплив на діяльність ради.

Відсутність процедури оцінювання корупційних ризиків також не дає змогу встановити ймовірність вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками ради, встановити причини, умови та наслідки можливого вчинення таких правопорушень.

Цей ризик помітно, тому що:

 • Відсутня системна антикорупційна робота.
 • Немає відповідальних осіб за проведення оцінювання корупційних ризиків.
 • Немає комунікації із зацікавленими сторонами в місцевій владі щодо роботи з управління корупційними ризиками.

Корупційний ризик №2:

♦ Відсутність уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в міській владі.

Детальніше про цей корупційний ризик:

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції в міській владі – це первинна ланка антикорупційної інфраструктури, без якої з більшою ймовірністю ставатимуться корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та інші порушення Закону України «Про запобігання корупції».

Цей ризик помітно, тому що:

 • Немає особи, яка б відповідала за напрям роботи з питань запобігання та виявлення корупції.
 • Керівництво не зацікавлене у призначенні такої особи.
 • Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» не вимагають у міського голови організовувати антикорупційні заходи і контроль.
 • Закон «Про запобігання корупції» також не встановлює вимог для визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в раді.

Корупційний ризик №3:

♦ Відсутність внутрішніх регулярних каналів повідомлення про можливу корупцію.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Це позбавляє можливості викривача використовувати всі доступні та передбачені антикорупційним законодавством способи повідомлення про корупцію.

Цей ризик помітно, тому що: 

 • Немає всіх передбачених Законом «Про запобігання корупції» каналів повідомлень про корупцію.
 • Упереджене ставлення посадових осіб Рівнеради, депутатів чи керівництва громади до діяльності викривачів.
 • Недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на громаду.

Корупційний ризик №4:

♦ Можлива недоброчесність депутатів Рівнеради під час виконання своїх повноважень.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, конфлікту приватного інтересу, надання переваг третім особам.

Корупційний ризик №5:

♦ На розгляд Рівнеради можуть вносити проєкти рішень у яких замаскована корупція.

Цей ризик помітно, тому що: 

Недостатньо аналізують проєкти рішень Рівнеради на наявність дискреційних (можливість діяти на власний розсуд, а не так, як чітко зафіксовано в нормі, – авт.) та корупціогенних норм під час їх підготовки та опрацювання.

Корупційний ризик №6:

♦ Посадовці міської ради і депутати можуть вносити у проєкти рішень положення на користь юридичних або фізичних осіб, щоб отримати неправомірну вигоду.

Цей ризик помітно, тому що: 

 • Існує приватний інтерес посадових осіб секретаріату міської ради та депутатів.
 • Є порушення етичних норм поведінки депутата, посадової особи місцевого самоврядування.
 • Керівники недостатньо контролюють підготовку і редагування проєктів рішень Рівнеради посадовими особами секретаріату.

Корупційний ризик №7:

♦ На депутатів можуть впливати зацікавлені люди. Через підкуп або у інший спосіб.

Цей ризик помітно, тому що: 

 • Є недоброчесні депутати.
 • Є люди, зацікавлені у неправомірному впливі на депутатів.

Корупційний ризик №8:

♦ Існує можливість, що депутати не врегульовуватимуть конфлікт інтересів. З метою приховати свій приватний інтерес або приватний інтерес близьких осіб.

Цей ризик ймовірний, тому що: 

Депутати недостатньо обізнані з вимогами антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Корупційний ризик №9:

♦ Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду проєктів рішень постійними комісіями Рівнеради.

Приклад цього ризику людською мовою: 

Голова або член депутатської комісії каже, а давайте відкладемо цей проєкт виділення земельної ділянки на довивчення. І людина чекає рік на ділянку, а тим часом з'являється новий проєкт рішення, де цю ділянку просить хтось інший. І цей проєкт розглядають на його користь.

Цей ризик помітно, тому що: 

 • Неврегульовані процедури визначення черговості включення проєктів рішень до проєкту порядку денного засідання постійної комісії Рівнеради та черговості розгляду проєктів цих рішень.
 • Особиста зацікавленість або вигода голови та/або членів/членкинь постійної комісїї.

Корупційний ризик №10:

♦ Закритість роботи постійних комісій Рівнеради.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Існує можливість проведення засідань постійних комісії без відеотрансляції та відеозапису, особливо з питань, які вносяться на погоджувальній нараді напередодні проведення пленарних засідань.

Цей ризик можливий, тому що: 

Засідання постійних комісій Рівнеради недостатньо відкриті через погане планування роботи, недоброчесність голови комісії.

Корупційний ризик №11:

♦ Керівники різних рівнів, маючи конфлікт інтересів можуть встановлювати собі і наближеним високі премії без належного обґрунтування.

Цей ризик помітно, тому що: 

Відсутній механізм об’єктивної оцінки фактичних результатів роботи посадових осіб.

Корупційний ризик №12:

♦ Можливість втручання у діяльність членів конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Рівнеради.

Цей ризик можливий, тому що: 

Відсутня аудіофіксація проведення засідань комісії з кандидатами. І є підозра на недоброчесність членів конкурсної комісії секретаріату Рівнеради.

Корупційний ризик №13:

♦ Можливий потенційний або реальний конфлікт інтересів у членів конкурсної комісії на заміщення вакантних посад у секретаріаті Рівнеради.

Цей ризик помітно, тому що: 

 • Відсутній належний контроль за діяльністю конкурсної комісії.
 • Відсутній публічний відеозапис засідань.
 • Відсутні чіткі критерії професійних та ділових якостей осіб, які працевлаштовуються.
 • Відсутня внутрішня перевірка відомостей про осіб, які призначаються на посади.

Корупційний ризик №14:

♦ Можливість підкупу посадових осіб, які займаються захистом інтересів Рівненської громади у судах.

Цей ризик помітно, тому що: 

Відсутня система дієвого контролю за станом представництва інтересів Рівнеради в судах.

Корупційний ризик №15:

♦ Існує можливість зниження рівня відповідальності посадової особи у зв’язку зі звільненням з посади, що може призвести до втрати інформації та матеріальних цінностей.

Цей ризик помітно, тому що: 

Недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад.

Публічні закупівлі

Корупційний ризик №16:

♦ Можливість домовленостей між ініціатором закупівлі та майбутнім переможцем до початку закупівлі в електронній системі закупівель.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Оголошують та проводять закупівлі для обмеженого кола підприємців, які стануть переможцями за відкат посадовцям.

Корупційний ризик №17:

♦ Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Така схема можлива, коли орган штучно формує потребу (наприклад, проведення заходу чи надання консультації). Для цього такі послуги закуповуються у наближених осіб, хоча можна організувати надання таких послуг самостійно, залучивши своїх спеціалістів.

Корупційний ризик №18:

♦ Можливість закупівлі непотрібних або більш дорогих, порівняно з іншими такого типу товарів, з метою їх використання для власних потреб.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об’єктивної потреби у яких немає, за попередньої змови відповідальної посадової особи та конкретного постачальника. Або ж закупівля надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою.

Корупційний ризик №19:

♦ Можливість необгрунтованого завищення потреби у обсязі/кількості предмета закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди або іншого використання залишків у приватних інтересах.

Корупційний ризик №20:

♦ Можливість необґрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.

Корупційний ризик №21:

♦ Можливість ініціатору закупівлі встановлювати дискримінаційні та/чи надмірні, нечіткі вимоги, з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників закупівель.

Корупційний ризик №22:

♦ Ймовірність необґрунтованого розділення закупівель з однаковим кодом CPV для можливості укладення договорів без використання електронної системи (для уникнення тендеру).

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Існує можливість розділення запланованої закупівлі на дві і більше, з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг третім особам.

Корупційний ризик №23:

♦ Ймовірність необґрунтованого об’єднання ініціатором закупівлі закупівель з різним кодом CPV або різних об’єктів будівництва для укладення договору з конкретною фірмою.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Існує можливість об’єднання запланованих закупівель в один лот з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг «своїм».

Корупційний ризик №24:

♦ Можливість надання відповіді не по суті або неконкретної відповіді на запитання потенційних учасників закупівлі/безпідставне відхилення вимоги потенційних учасників/учасників закупівлі в електронній закупівлі.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Безглузда відповідь чи необгрунтоване відхилення вимоги учасника з метою віддання переваги конкретній фірмі.

Корупційний ризик №25:

♦ Можливість зловживань при безпідставному наданні учаснику з дешевшою пропозицією 24 годин для усунення виявлених недоліків, з метою надання переваги для того, чия пропозиція дорожча.

Корупційний ризик №26:

♦ Визначення переможцем учасника, який подав необґрунтовану аномально низьку ціну тендерної пропозиції/безпідставне відхилення учасника, що обґрунтував аномально низьку ціну тендерної пропозиції.

Корупційний ризик №27:

♦ Необґрунтоване, безпідставне відхилення учасника, переможця закупівлі/невідхилення тендерної пропозиції, яку потрібно відхилити по правилам.

Корупційний ризик №28:

♦ Недопостачання товарів (послуг/робіт), приймання продукції/послуг/робіт, які не відповідають вимогам закупівлі.

Корупційний ризик №29:

♦ Неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва та неоприлюдення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недоброчесних посадових осіб із постачальником.

Посадовці, змовившись із постачальником, можуть приховувати умови договору, який укладений за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною закупівлею.

Корупційний ризик №30:

♦ Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю через укладення додаткових угод.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Умисно необґрунтовано укладають додаткові угоди до договору про закупівлю, що призводить до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості.

Також можлива зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору.

Діяльність комунальних підприємств

Корупційний ризик №31:

♦ Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадовців з комунальних підприємств, що належать до сфери управління Рівнеради.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Наприклад:

Можуть надавати перевагу «своїм людям». Укладати договори про надання товарів, робіт та послуг з близькими або пов’язаними з ними особами або ж за завищеними цінами.

Можуть підписувати акти за реально не виконані роботи, не надані послуги, не поставлені товари.

Можуть списувати товари і матеріальні цінності, які реально не були використані за призначенням.

Можуть орендувати майно за завищеними цінами, виводячи таким чином кошти.

«Мертві душі» в штаті підприємств або працевлаштування осіб, близьких до політичних партій чи керівників міста, які фактично виконують інші функції (робота для своїх).

Використання майна підприємств для отримання комерційної вигоди керівником чи його політичним покровителем.

Бюджетна політика

Корупційний ризик №32:

♦ Можливість зловживань при формуванні бюджету на програми соціально-економічного розвитку.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Посадова особа, за принципом фаворитизму, включає до розрахунку бюджету певний об'єкт поза чергою без чіткого обґрунтування пріоритетності.

Крім того, посадова особа може лобіювати інтереси конкретного розпорядника бюджетних коштів щодо погодження видатків на заробітну плату.

Корупційний ризик №33:

♦ Наявність приватного інтересу під час планування видатків Рівнеради, а також при визначенні черговості включення документів для розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених коштів на поточний місяць.

Корупційний ризик №34:

♦ Можливість зловживань посадових осіб при розподілі коштів для виконання ремонтних робіт.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Існує ризик, що посадовці можуть на власний розсуд визначати розмір та швидкість фінансування комунальних закладів для поточних ремонтів.

Комунальним закладам, директори яких є «наближеними» особами, або за неправомірну вигоду – фінансування можуть виділяти у більшому обсязі або швидше.

Корупційний ризик №35:

♦ Можливість працівників органу управління освіти упереджено розподіляти бюджетні кошти між закладами освіти з метою власної вигоди чи вигоди близьких осіб.

Подробиці: 

Цей ризик може посилюватися, якщо рішення про фінансування закладу освіти приймає посадовець у ситуації конфлікту інтересів (наприклад, посадовець є одночасно депутатом міської ради; керівник закладу-отримувача є родичем працівника; дитина посадовця відвідує той чи інший заклад освіти тощо).

Корупційний ризик №36:

♦ Можлива недоброчесність депутатів при використанні коштів резервного фонду на лікування, вирішення інших проблем громадян.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Депутати під час використання коштів з резервного фонду на лікування чи вирішення інших проблем громадян можуть зловживати цим для непрямого підкупу виборців, або матеріального стимулювання наближених осіб.

Майно громади

Корупційний ризик №37:

♦ Можливість реєстрації речових прав на нерухоме майно без законних на те підстав за неправомірну вигоду.

Детальніше про цей корупційний ризик: 

Державний реєстратор, найчастіше з інших громад (найвідоміший Корнинський), у змові з іншими особами, які можуть виступати посередниками у схемі, за неправомірну вигоду реєструє права на майно. Схема може бути реалізована з використанням підроблених печаток, як державних, так і недержавних організацій.

Корупційний ризик №38:

♦ Ймовірність зловживання стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна та землі.

Корупційний ризик №39:

♦ Ймовірність зловживання посадовцями та депутатами повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок.

Земельні ресурси

Корупційний ризик №40:

♦ Відсутня повна інформація про земельні ресурси громади.

Детальніше про цей корупційний ризик:

Існує ймовірність:

що не оформлятимуть, зволікатимуть з оформленням права користування земельною ділянкою під нерухомим майном приватної власності;

не укладатимуть договори оренди земельної ділянки під нерухомим майном комунальної власності;

припинять нараховувати та сплачувати орендну плату за користування земельною ділянкою до моменту припинення відповідного договору користування/оренди;

користуватимуться земельною ділянкою після закінчення дії договору оренди/без правових підстав;

уникатимуть відповідальності за порушення умов користування земельною ділянкою комунальної власності.

Корупційний ризик №41:

♦ Передача прав на земельну ділянку в обхід процедури аукціонів.

Детальніше про цей корупційний ризик:

Існує ймовірність, що комунальною земельною ділянкою можуть заволодіти особи, які розмістили на землі об’єкт, що визнається незавершеним будівництвом. А це дозволяє в обхід аукціону отримати право на земельну ділянку необмеженої площі без земельних торгів.

Корупційний ризик №42:

♦ Можлива недоброчесність посадових осіб під час укладення договорів оренди землі.

Детальніше про цей корупційний ризик:

Існує ймовірність укладення договорів оренди земельної ділянки (нових чи попередніх), орендна плата яких визначена за заниженою (недіючою) нормативною грошовою оцінкою, заниженою орендною платою.

Корупційний ризик №43:

♦ Можлива недоброчесність посадових осіб та депутатів під час виділення вільних від забудови земельних ділянок для юридичних осіб без аукціону.

Корупційний ризик №44:

♦ Використання земельних пільг для отримання особами комерційно привабливих ділянок без аукціону.

Детальніше про цей корупційний ризик:

Існує ймовірність використання земельних пільг, наприклад, учасників бойових дій, як інструмент для поширення корупційних практик виведення земельних активів. Надалі з метою отримання прибутку виведені земельні ділянки перепродаються, що унеможливлює повернення їх громаді, адже покупці є добросовісними набувачами майна.

Корупційний ризик №45:

♦ Погодження відведення земельної ділянки за процедурою безоплатної приватизації за неправомірну вигоду.

Детальніше про цей корупційний ризик:

Існує ризик прийняття невмотивованого рішення про відмову у безоплатній приватизації ділянки. Це сприяє розповсюдженню корупційних практик, коли «мотивувати» депутатів розглянути та погодити заяву можна лише за недоброчесну винагороду.

Корупційний ризик №46:

♦ Недоброчесна зміна цільового призначення земельної ділянки.

Детальніше про цей корупційний ризик:

Погодження зміни цільового призначення залежить від суб’єктивного рішення посадової особи чи депутатів. Процедура безоплатна, що підвищує вигоду та відповідно сприяє поширенню корупційних практик при безкоштовній приватизації землі, проведенні земельних торгів та розробленні і затвердженні містобудівної документації.

Інше

Корупційний ризик №47:

♦ Приховування публічної інформації (у тому числі у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на запит є обов'язковим.

Детальніше про цей корупційний ризик:

Посадова особа, яка забов'язана оприлюднювати публічну інформацію у формі відкритих даних, діючи за вказівкою чи за домовленістю, не публікує таку інформацію на офіційному веб-сайті та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, чим обмежує право на отримання інформації про діяльність органу та його посадових осіб, що знижує рівень довіри до органу та може свідчити про непрозорість його роботи.

Крім того, існує можливість вибору на власний розсуд відомостей для подальшого висвітлення у засобах масової інформації за кошти громади, розміщення політично ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, необ’єктивне висвітлення/приховування певних інформаційних подій.


На основі цих ризиків дослідники укладають проєкт антикорупційної програми, яку мають запропонувати прийняти депутатам Рівнеради.

Детальніше про неї у матеріалі: Антикорупційна програма для Рівного: як збільшити ефективність роботи і зменшити розкрадання грошей

Дивіться також: Як крадуть у рівнян: добірка корупційних схем дерибану майна громади


Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.

Підтримайте ЗСУ

Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське ЗМІ – підтримайте «Четверту владу»

Якщо знайшли помилку - виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Прокоментуйте